Displaying items by tag: ASEAN

หลังจากกระแสความนิยม ในเรื่อง คำกล่าวทักทายในภาษาอาเซียน แล้ว ทำให้ AML รู้สึกว่า เราต้องต่อยอด 

ดังนั้น วันนี้ทาง AML จึงได้ไปรวบรวม เอา เรื่องของภาษาอาเซียน มาเพิ่มเติมให้ โดยแบ่งเป็นแต่ละประเทศเหมือนเช่นเคย แต่จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ง่ายๆ สักสามหมวดก่อนแล้วกัน แต่บางอันที่ขาดหายไป เพราะยังหาข้อมูลไม่ครบ หรือผิดพลาดกันบ้างเล็กๆ น้อยๆ ในเรื่องการถอดเสียงมาเป็นภาษาไทยก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยแล้วกัน