ที่ประชุมครม.ไฟเขียวผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินประกันสังคมยังไม่ครบ 6 เดือน จะได้เงินเยียวยา 15,000 บาท ( 5,000 บาท 3 เดือน) ช่วยเหลือกรณีตกงานจากโควิด-19 สำหรับประกัน สังคม มาตรา 33 กรณี ว่างงาน

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือใคร และใครบ้างที่ได้รับสิทธิ์นี้

 

คือพนักงานประจำทั่วไป ที่ ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามกฎหมายแรงงาน แต่ เนื่องด้วย พนักงานประจำเหล่านี้บางส่วน เพิ่งเข้าทำงาน จึง ยังส่งเงินประกันสังคม ไม่ถึง 6 เดือน แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ประกันสังคม จึงไม่มีสิทธ์ได้รับเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน แต่ว่า พวกเขาเหล่านี้ บางส่วน ได้รับผลกระทบตกงาน ในช่วงโควิด แต่หลังจากเดือนเมษายน 2020 จึงทำให้ไม่ได้รับสิทธ์ ใน โครงการ เราไม่ทิ้งกัน ของรัฐบาล  

ซึ่ง ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ส่งเงินสะสมยังไม่ถึง 6 เดือน ตกงานจะไม่ได้รับค่าชดเชยจาก ประกันสังคมนั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 59,776 คน  ที่จ่ายเงินประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน และ เพิ่งว่างงาน

 

 

กำหนดจ่ายเงินเยียยา ผู้ประกันสังคมมาตรา 33

 

กระทรวงการคลัง คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่มีเกือบ 6 หมื่นราย นี้ ภายใน กลางเดือน สิงหาคม 2563  โดยนำเงินมาจาก พรก กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท

โดยตามขั้นตอน แล้วกระทรวงแรงงานต้องเสนอเรื่องให้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อดำเนินการกู้เงิน และเสนอเรื่องต่อไปยัง สำนักงบประมาณ พิจารณา และ ให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดูแลในการโอนเงินให้ผู้ประกันตน

คาดว่าจะมีการใช้วงเงิน ประมาณ 896.64 ล้านบาท


ความเห็น


แต่ผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือ พนักงานลูกจ้าง อีกกว่า 11 ล้านคน แม้ว่าจะมีงานทำอยู่แต่ หลายคน ก็ได้รับผลกระทบ บางคน โดนลดเงินเดือน ตัดโอที และ อื่นๆ แต่ก็ไม่ได้รับ ความช่วยเหลือ หรือ เหลียวแล ทั้งจาก รัฐบาล และ จากกองทุนประกันสังคม

ถ้าคิดไปถึง ตอน ที่ อภิสิทธิ์ เป็นนายก ประเทศชาติไม่ได้ เผชิญวิกฤติ แบบนี้ ยัง โอนเงินเข้าบัญชี ผู้ประกันตน ทุกคนอย่างทั่วถึง คนละ 2000 บาทได้  แต่ยุคนี้ ผู้ได้รับความเดือด ร้อน เป็นคนไทยทั้งประเทศ แต่รัฐบาลกับ ไม่เหลียวแล ไม่ใส่ ใจ แรงงานหลักของประเทศ


 

Pin It