ธ.ก.ส. ปล่อยกู้พิเศษ สำหรับ วินมอเตอร์ไซด์ รายละ 80,000 บาท

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้พิเศษ สำหรับ วินมอเตอร์ไซด์ รายละ 80,000 บาท

ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตร เปิดโครงการ สินเชื่อ รถมอเตอร์ไซด์ รถจักรยายนต์ สร้างรายได้  เฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสิดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน หรือเคยลงทะเบียนเกษตรกร รวมไปถึง ประชาชนทั่วไป แต่ต้องมีใบอนุญาต ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง (มอเตอร์ไซด์วิน)

 

 

คุณสมบัติผู้ที่จะกู้ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ สร้างรายได้

 • เป็นผู้ลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เกษตรกร หรือ บุคคลทั่วไป
 • ประกอบอาชีพขับขี่ รถจักรยานยนต์ รับจ้าง ที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล รวมไปถึง ชลบุรี และจังหวัดอื่นๆ ที่มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขับขี รถจักรยานยนต์ รับจ้าง กับ กรมขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่
 • มีสินทรัพย์ถาวรรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน) ตามเงื่อไข ของ บสย.
 • ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ณ วันที่ขอ สินเชื่อ

วงเงินสินเชื่อ  ของ ธ.ก.ส

ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

 • กรณีซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
 • กรณีซื้อรถจักรยานยนต์ สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท

หลักประกัน

 • ใช้ บสย.ค้ำประกัน 100%

อัตราดอกเบี้ย สินเชื้อมอเตอร์ไซด์ วิน

 • แบบลดต้นลดดอก เริ่มต้นที่ MRR (ปัจจุบันอยู่ที 7%) สูงสุดไม่เกิน MRR+3

ค่าธรรมเนียม บสย.

วงเงินค้ำประกัน      

10,000-50,000 บาท   ค่าธรรมเนียม 2% ต่อปี

มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 1.5 ต่อปี

การผ่อนชำระ

 • ผ่อนชำระเป็นรายเดือน โดยหักผ่านบัญชี เงินฝาก กำหนดระยะเวลาชำระหนี้คืนเสร็จ ไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

 

แนะนำ ASN Finance สินเชื่อ จำนำทะเบียนรถยนต์

วิธีการขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน ผู้ขอกู้ และ คู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรถ / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนามรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาต ขับขี่ รถจักรยานยนต์ สาธารณะ (ที่ยังไม่สิ้นอายุ)
 • สำเนาบัตรประจำตัว ผู้ขับรถจักรยานยนต์ รับจ้าง
 • สำเนาเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์ สาธารณะ
 • แผ่นที่ รูปถ่าย ที่ต้องวินที่สังกัด
 • ใบเสนอราคา รถจักรยานยนต์ที่จะซื้อ

อีกหนึ่งทางเลือก ของ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ที่ต้องการเปลี่ยนรถใหม่ หรือ ซ่อมแซมรถ เก่า ในการหาสินเชื่อ

 

ฟรี ประเมินราคา รถยนต์ ออนไลน์ ธนชาติ สินเชื่อรถแลกเงิน

 

สินเชื่อ รถคือเงิน SCB สมัครง่าย รถยังผ่อนไม่หมด ก็ กู้ได้

Pin It