ธ.ก.ส. ปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเกษตรกร รายละ 10,000 บ. ดอก 0.1% ต่อเดือน

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเกษตรกร รายละ 10,000 บ. คิดดอก 0.1% ต่อเดือนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

- โดยปล่อยกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
- คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน
- ไม่ต้องใช้หลักประกัน
- พักหนี้ให้ 6 เดือนแรกนับจากวันกู้
- ชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน
 ผู้ที่สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่ วันนี้ -30 มิ.ย. 64 ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ไลน์ @BAAC Family และเว็บไซต์ www.baac.or.th สอบถามโทร.02-555-0555

 

Pin It