เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3 และ ทัวร์เที่ยวไทย  รัฐช่วยจ่าย 40% ถึง สิงหาคม 64

 ครม.เห็นชอบ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส3 และ ทัวร์เที่ยวไทย กระตุ้นเศรษฐกิจ

ครม.เห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 3 และโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวถึงครึ่งปีหลัง ดังนี้


 

 


1.โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

 

เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ์ ภายใต้งบโครงการที่เหลืออยู่ 5.7 พันล้านบาท เริ่มตั้งแต่เดืนพฤษภาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564 โดยปรับเงื่อนไขโครงการดังนี้
 
-ปรับระยะเวลาการจองห้องพักล่วงหน้าจาก 3 วัน เป็น 7 วัน

-ปรับวิธีการจ่ายค่าห้องพัก ผ่านแอปฯ เป๋าตังและถุงเงิน พร้อมเพิ่มระบบการยืนยันตัวตน ด้วยการแสกนใบหน้าเมื่อเช็คอินเข้าพัก

-ปรับ e-voucher ร่วมจ่าย (Co-pay) 40% เป็น 600 บาทต่อห้องต่อคืน ราคาเดียวทุกวัน

-ใช้เดินเฉพาะการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเท่านั้น
 
 

2.โครงการทัวร์เที่ยวไทย

 
 
โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของประชาชนในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายแพ็กเกจนำเที่ยว แต่ไม่เกิน 5,000 บาท

โดยต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดา (วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี) ไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน ไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำ

รวม 1,000,000 สิทธิ์

วงเงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาท ตั้งแต่ พฤษภาคม. – สิงหาคม 2564


 
 
ผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

 

-นักท่องเที่ยว ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน 

- นักท่องเที่ยว 1 คนสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการฯ ได้ 1 สิทธิ์ 

- ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับประชาชนผู้ท่องเที่ยวที่ได้รับเงินสนับสนุนหรือประโยชน์ใด ๆ
 
 

สำหรับ ผู้ประกอบการ ที่จะเข้าร่วมโครงการ

 

 - ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการท่องเที่ยวก่อนวันที่ 1 ม.ค. 63

- ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยกรมการท่องเที่ยว สามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละ 3,000 ราย

 


โครงการทัวร์เที่ยวไทย เป็นการส่งเสริมฟื้นฟูธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งที่ผ่านมาธุรกิจท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้หลักของประเทศสูงถึงร้อยละ 17 ของจีดีพี

Pin It