ออมสิน 108 ปี แจกเงินเด็กแรกเกิด 500 บาท ฝาก 500 รับ กระปุกออมสิน

ธนาคารออมสิน เฉลิมฉลอง โอกาส ครบรอบ 108 ปี ของธนาคาร ในวันที่ 1 เมษายน 2564 นี้ แจกเงิน เด็ก แรกเกิด ทั่วประเทศ 500 บาท เพียงนำสูติบัตร มาแสดงที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ ส่วนคนที่มาฝากเงิน 500 บาทขึ้นไปรับ กระปุกออมสิน ฟรี 
เปิดรับฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ลุ้นรางวัลพิเศษ เผื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด10.8% จองสิทธิฝาก25-26 มี.ค.รับกระปุกฟรี

 

สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลอง 108 ปี ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินเตรียมเฉลิมฉลองการครบรอบก่อตั้งธนาคารเป็นปีที่ 108 ในวันที่ 1 เมษายน 2564 พร้อมเปิดรับฝาก สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฉลอง 108 ปี ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2564 วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยเปิดรับฝากตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป สูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท พร้อมสิทธิลุ้นรางวัลพิเศษจากการออกเลขสลากออมสินงวดวันที่ 16 เมษายน 2564 รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 108 รางวัล

 

วิธีลงทะเบียนฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน 108 ปี


ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 เท่านั้น
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. หรือจนกว่าสิทธิจะครบเต็มจำนวน

ผ่าน 2 ช่องทางออนไลน์ คือ
1. เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
2. Line Official : @GSBSociety

 

เงื่อนไขการฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสิน 108 ปี

 

1. ผู้ลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จจะได้รับกระปุกออมสิน 108 ปี 1 ใบ ต่อ 1 ราย เท่านั้น

2. แสดง SMS จากเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับสิทธิในการฝากเงิน ณ สาขาที่ระบุ (ห้ามถ่ายรูป SMS มาแสดง) และต้องมาติดต่อในวันที่และสาขาตามที่ระบุใน SMS

3. ผู้ฝากเงินจะต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่อ – สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินสำเร็จ และได้รับ SMS จากธนาคารเท่านั้น

4. จำนวนเงินที่ฝากเพิ่มหรือเปิดบัญชีใหม่ ต้องเป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท ให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินด้วย

5. ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแจกกระปุกออมสินได้ ตามความเหมาะสม

6. กระปุกออมสิน 108 ปี มีจำนวนจำกัด

 

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี ให้ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษแบบขั้นบันได สูงสุด 10.8%

 

ธนาคารฯ ยังเปิดรับฝากเงินประเภท เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี ให้ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษแบบขั้นบันได สูงสุด 10.8% ต่อปี ระยะเวลาฝากเงิน 108 วัน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.08% ต่อปี กำหนดเงื่อนไขการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ให้สิทธิรายละ 1 บัญชี โดยธนาคารจะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนจองสิทธิการฝากเงินผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th และช่องทาง LINE : @GSBsociety ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 รวม 2 วัน วันละ 1,500 ล้านบาท วงเงินรับฝากรวม 3,000 ล้านบาท

Pin It