กำหนดการ โอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2564 เมษายน

กรมบัญชีกลาง แจ้ง กำหนดการ โอนเงิน เข้าบัญชี  บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2564 ไว้ดังนี้ 

 

 

 

วิธี เช็คเงินใน บัตรคนจน และ สิทธิ์เราชนะ

 

สำหรับ ผู้ที่ติดตามข่าวการ ลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ในปี  2564  นั้นยัง ไม่มีกำหนดการ ที่แน่ชัดออกมา  ณ เดือนมีนาคม ดังนั้นแล้ว ทาง กรมบัญชีกลาง ยังคง จ่ายเงิน  ให้กับ ผู้ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือน เมษายน อยู่ตามปกติ 

 

 

วันที่ 1 เม.ย.64

 

 • วงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับ 
 • ผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี  วงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือนหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี) กรณีซื้อสินค้ามากกว่าวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่ได้รับ ผู้มีสิทธิต้องจ่ายเงินเพิ่มเอง
 • ค่ารถโดยสาร วงเงินค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาท
 • ค่าโดยสารรถ บขส.จำนวน 500 บาท
 • วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาท
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาท/คน/3เดือน

 

วันที่ 18 เม.ย.

 

 

 • ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อเดือน ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปากไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและได้ลงทะเบียนรับสิทธิ
 •  ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ที่ใช้เกิน
 • เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท 
 • เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ 
 • มีบัตรคนจนโดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ด้วยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน

 

 

Pin It