โลกแห่งเทคโนโลยี่ ที่กำลังบุกกระหน่ำเข้ามาทำให้ ธุรกิจมากมายกำลังถูก Disrupt หรือถูกยุบสลายลงไป อย่างเช่น ธุรกิจ ฟิลม ถ่ายรูป และ อื่นๆ อีกมากมาย รวมไปถึง แรงงาน ในหลากหลายสาขาอาชีพ ก็กำลังมีความเสี่ยง โรงรานผลิตจำนวนมากกำลังลดคนพยายามนำเทคโนโลยี และหุ่นยนต์ เข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากขึ้น   แม้กระทั้ง พนักงานธนาคาร ก็จะค่อยๆถูกลดบทบาทหน้าที่ลง ปี 2019 ธนาคารหลายแห่ง ประกาศ ยุบสาขา ในหลากหลายพื้นที่   ซึ่งพวกเราหลายคนต้องรู้จักปรับตัว หาช่องทางออกจาก Comfort Zone ก่อนที่จะไม่เหลือ Comfort Zone ให้เราอีกต่อไป 

 

 

มีนักวิเคราะห์ได้รวบรวม 13 อาชีพที่มีความเสียงตกงาน ไว้ดังนี้

 

 

13 อาชีพเสี่ยงตกงาน

 

 1. อุตสาหกรรมยานยนต์
 2. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิค
 3. ธุรกิจการเงิน
 4. Call Center
 5. พนักงานบัญชี
 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
 7. พนักงานต้อนรับ
 8. พนักงานขายโฆษณา
 9. พนักงานพิสูจน์อักษร
 10. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 11. พนักงานขายในห้างสรรพสินค้า
 12. คนเดินหนังสือและพนักงานส่งของ
 13. นักวิจัยการตลาด
Pin It