ข้าวไทย ปี 2019

ยอดการส่งออก

2018 : 11 Million Tons

2019: 10 Million Ton

รายงานจากกระทรวงพานิชย์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2018 ว่า ปี 2019 ข้าวไทยจะส่งออกได้น้อย ลง ตามข้อมูลต่างๆดังนี้

 

ณ วันที่ 11 ธันวาคม

2018 :

อันดับ 1 India ส่งออก 11.37 ล้านตัน

อันดับ 2 ไทย 10.35 ล้านตัน 

อันดับ 3 เวียดนาม 6.06 ล้านตัน

 

ปี 2018 การส่งออกข้าวไทยได้แรงขับสำคัญมาจากการขายข้าวกับ ฟิลิปปินส์ แบบ รัฐต่อรํฐ

 

โดยขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้ จีน ได้ 1 แสนตัน ขายให้ฟิลิปปินส์ 8 หมื่นตัน

นายกสมาคมผุ้ส่งออกข้าวไทย ให้ข้อมูลว่า ปีนี้ รัฐบาลอินเดีย ให้การสนับสนุนผู้ส่งออกข้าวด้วยการให้เงินสนับสนุน 5% สำหรับข้าว

non-basmati rice ซึ่งนโยบายนี้จะมีผลถึงวันที่ 25 มีนาคม 2019 ประกอบกับค่าเงินรูปี ของอินเดียตกต่ำ ในขณะที่ค่างเงินบาทของไทยแข็งค่าขึ้น ทำให้อินเดียส่งออกข้าวได้มากกว่าไทย

และในปีหน้ายังมีการคาดการณ์ว่า ฟิลิปปิน์ อิโดนีเซีย และจีน จะนำเข้าข้าวจากไทยน้อยลง เพราะการนำเข้าในปริมาณมากในปีนี้

สถานการณ์ข้าวทั่วโลก สำหรับฤดูการผลิตปี 2018-2019 : 49.1 ล้านตัน ลดลงจากปี 2017-2018 = 3.93 ล้านตัน เพระภัยแล้งในประเทศจีน

สถานการณ์การบริโภคข้าวทั่วโลก มีการคาดการณ์ไว้ที่ 490 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.47 ล้านตัน

คาดการณ์การค้าขายข้าวทั่วโลก : 48.31 ล้านตัน เพิ่ม 0.10 ล้านตัน เพราะว่าปริมาณข้าวจากสหรัฐ และเวียดนามที่เพิ่มสูงขึ้น

คาดการณ์ สต็อกข้าวปลายปี 2019 : 163.3 ล้านตัน เพี่ม 1.57 ล้านตัน จากปลายปี 2018

Pin It