ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ระหว่างซ่อม

หากรถยนต์ของท่าน/ลูกค้าท่านโดนเชี่ยวชน ท่านสามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถได้

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการขอ
1. ใบเสนอรายการความเสียหายของรถยนต์
2. ใบเคลม (ใบรับรองความเสียหายต่อทรัพย์สิน)
3. สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
4. สำเนาทะเบียนรถยนต์
5. สำเนาใบขับขี่รถยนต์
6. ใบรับรถ หรือหนังสือส่งมอบรถเสร็จ
7. รูปถ่ายตอนซ่อมรถ
8. หนังสือเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
9. บุ๊กแบงก์


ทั้งนี้ คปภ กำหนดให้ ปี2562 รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท

รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง จะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท

และกลุ่มที่ 3 รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง จะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม..คปภ.

Pin It