ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ระหว่างซ่อม

หากรถยนต์ของท่าน/ลูกค้าท่านโดนเชี่ยวชน ท่านสามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถได้

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการขอ ค่าขาดผลประโยชน์ 


1. ใบเสนอรายการความเสียหายของรถยนต์
2. ใบเคลม (ใบรับรองความเสียหายต่อทรัพย์สิน)
3. สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
4. สำเนาทะเบียนรถยนต์
5. สำเนาใบขับขี่รถยนต์
6. ใบรับรถ หรือหนังสือส่งมอบรถเสร็จ
7. รูปถ่ายตอนซ่อมรถ
8. หนังสือเรียกร้องสินไหมค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ
9. บุ๊กแบงก์

 

สามารถ ดูเพิ่มเติมได้ที่ ค่าขาดผลประโยชน์คืออะไร


ทั้งนี้ คปภ กำหนดให้ ปี2562 รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง จะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท

รถยนต์รับจ้างสาธารณะขนาดไม่เกิน 7 ที่นั่ง จะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท

และกลุ่มที่ 3 รถยนต์ขนาดเกินกว่า 7 ที่นั่ง จะได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม..คปภ.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมที่ http://nav.cx/fBeKtBZ

Pin It