Passive income

หนทางในการสร้างรายได้ แบบ Passive Income สำหรับ ลูกจ้า มนุษย์เงินเดือน  แนะนำช่องทางการปลดหนี้ การหารายได้เพิ่ม เพื่อช่วยให้ คนมีหนี้ ได้ปลดหนี้ไวขึ้น โดยไม่ต้องออกจากงานประจำ 

พร้อมทั้งแนะนำแหล่งเงินทุน 

เปลียน ทะเบียนรถ เป็นเงินสด  ด้วยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ หลากหลายยี่ห้อ 

สินเชื่อ บัตรเครดิต 

 


ธกส สินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาท Smart Cash
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Smart Cash โดยให้ลูกค้าบัญชี ธ.ก.ส.กู้เงินสูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่วันนี้-31 มีนาคม 2566ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Smart Cash โดยให้ลูกค้าบัญชี ธ.ก.ส.กู้เงินสูงสุด 50,000 บาท...

โครงการประกันภัยข้าวนาปี คุ้มครอง 46 ล้านไร่
ครม.อนุมัติงบ 2.93 พันลบ. โครงการประกันภัยข้าวนาปี คุ้มครอง 46 ล้านไร่ ครม.เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 พื้นที่ประกันภัย รวม 46 ล้านไร่ ภายใต้วงเงิน 2,936 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย...

ไทย และ อาเซียน ร่วม เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ฟุตบอลโลก 2034
คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบต่อขอบเขตหน้าที่ (ทีโออาร์) ของคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อเตรียมการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปีค.ศ.2034 หรือปีพ.ศ.2577ซึ่งคณะทำงานด้านเทคนิคฯ มีขอบเขตหน้าที่ครอบคลุมจัดทำและส่งข้อเสนอการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2034...

กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อแรงงานในระบบ
รัฐบาลไฟเขียว ตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อแรงงานในระบบ เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) และคาดว่า ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป จะมีคนไทยอายุถึง 60 ปี ปีละล้านคน แต่ประชาชนไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมและการวางแผนทางการเงินไว้ใช้หลังเกษียณ ดังนั้น...

“ทุนเสมอภาค” ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย อนุบาลถึง ม.3
เด็กไทยทุกคนต้องได้ไปโรงเรียน “ทุนเสมอภาค” ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย อนุบาลถึง ม.3 ความพร้อมทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กแต่ละคน ได้เข้าถึงโอกาศทางการศึกษาไม่เท่ากัน แม้รัฐจะอุดหนุนค่าเทอมให้แก่เด็กในทุกช่วงวัย แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การเรียน...

เปิดแอปพลิเคชัน กยศ. Connect เพิ่มช่องทางดิจิทัล เพื่อยื่นกู้ยืม-ชำระ
เปิดแอปพลิเคชัน กยศ. Connect เพิ่มช่องทางดิจิทัล เพื่อยื่นกู้ยืม-ชำระ ตั้งแต่ 1 เมษายนนี้ กู้ผ่านสมาร์ทโฟน และเป็นปีแรกที่ให้สิทธิปริญญาโท กู้ยืมได้!! Add a comment

กำหนดการ โอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2564  เมษายน
กรมบัญชีกลาง แจ้ง กำหนดการ โอนเงิน เข้าบัญชี  บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2564 ไว้ดังนี้    Add a comment

แนวทาง ขออนุญาติ ปลูกกัญชา และกัญชง คือ
สำหรับเกษตร ที่สนใจ จะปลูก กัญชา และ กัญชง รัฐบาลได้ให้การสนับสนุน โดยการปลดล็อค ออกจากพืช สารเสพย์ติด เป็นพืช ทางเศรษฐกิจ แต่ ยังมีการควบคุม อยู่ ในหลายระดับ ดังนั้น แล้วการจะปลูก กัญชา และ กัญชง ยังคง ต้องได้รับการ อนุญาติ อยู่  Add a comment

บัตรทอง ใช้ ขูดหินปูน การอุดฟัน และการถอนฟัน
สิทธิประโยชน์ทันตกรรมบัตรทอง ดูแลสุขภาพฟัน รักษา ป้องกัน เพิ่มคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย กองทุนบัตรทอง จัดสิทธิประโยชน์บริการทันตกรรม ดูแลสุขภาพฟันประชากรทุกกลุ่มวัย รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ ครอบคลุมบริการรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน Add a...

ก.ต่างประเทศ เปิดให้ทำ พาสปอร์ต อายุ 10 ปี เริ่ม
กระทรวงการต่างประเทศ เริ่มเปิดดำเนินการออกพาสปอร์ต อายุ 10 ปี ให้นักท่องเที่ยว ชาวไทย เริ่ม ทำพาสปอร์ตกันได้แล้ว จากเดิมปกติ พาสปอร์ต หรือ หนังสือเดินทางระหว่างประเทศ จะมีอายุเพียงแค่ 5 ปี เราต้องไปทำใหม่ทุกครั้ง Add a comment