วันนี้อยากแนะนำหนังสือดีๆ สักเล่มนะคัรบ เป็นหนังสือเกี่ยวกับ การสร้าง Mind Map , Mind Map เป็นเทคนิคการช่วยในการบันทึกข้อมูล ในตอนเรียน หรือ ตอนสัมมนา หรือ ตอนกำลังประชุม สามารถปรับใช้ได้กับทุกๆงาน และทุกๆ เครื่องมือทางความคิด ในหนังสือ เรื่อง "Mind Map For work & Study  เล่มนี้จะเป็นหนังสือที่ แสดงให้เห็นถึงการนำ Mind Map มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในหลากหลายด้าน โดยมีการยกตัวอย่างมาให้เห็นถึงการนำ มาปรับใช้ และช่วยเหลือในการทำงานของเราได้ หลากหลาย 

 

 

หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณรู้จักว่า "Mind Map" คืออะไร? และทำงานสัมพันธ์กับสมองอย่างไร? ทำไม Mind Map จึงเป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ทำให้จดจำได้แม่นยำ? รวมถึงความพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาคือ เมื่อรู้จักวิธีการเขียน Mind Map แล้ว ยังจะได้รู้วิธีการนำ Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฎีระดับโลกหลากหลายทฤษฎีในการทำงาน การบริหารจัดการเวลา การจัดการการเงิน แม้กระทั่งการจัดการความชอบหรือเรื่องส่วนตัว

 

 

 Mind Map for work & study by ธราเทพ แสงทับทิม

 

สารบัญของหนังสือ

01 มารู้จักกับ Mind Map
02 Mind Map ทำอย่างไร?
03 เทคนิคทำ Mind Map ให้จดจำได้ดี
04 ประยุกต์ใช้ Mind Map ในการเรียน
05 ประยุกต์ใช้ Mind Map ในการทำงาน
06 Mind Map เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
07 Mind Map เพื่อบริหารการเงินและความชอบส่วนตัว
08 สรุปปิดท้าย Mind Map

 

3 Ways How Mind Maps Increase Productivity and Save Time ...

Pin It