ใครเล่าเรื่องเก่งคนนั้นชนะ เป็นผลงานการเขียน ของ แอนเน๖ ซิมมอนส์ จัดเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมเป็นอย่างมาก ในปี 2019 เล่มนี้เป็นเล่มแรกเลยครับที่เริ่มอ่านแล้วจบ บังคับตัวเองให้อ่านหนังสือให้ได้วันละ 50 หน้า หลังจากอ่านเล่มนี้จบ ก็มีแรงอยากอ่านอีกหลายเล่่ม หนังสือเล่มนี้เขียนสนุก มีเรื่องเล่ามากมายอยู่ในนั้น และยังบอกถึงความสำคัญของเรื่องเหล่า สำหรับ ผูนำ สำหรับคนทำงาน ที่อยากก้าวหน้า สำหรับคนที่อยากเป็นนักเล่าเรื่อง เป็นคนที่พูดให้ผู้ฟังในที่สาธารณะ เล่มนี้จะสอนเราถึงการมองหาเรื่องเล่า และการสร้างเรื่องเล่าในแบบต่างๆ 

 

แนะนำครับ 

 

 

ใครเล่าเรื่องเก่ง คนนั้นชนะใครเล่าเรื่องเก่ง คนนั้นชนะ by แอนเนต ซิมมอนส์
My rating: 4 of 5 stars

เป็นหนังสือที่ดี มาก อ่านแล้ว มีความกระตือรือร้น มีพลังในการพัฒนาตนเอง

View all my reviews

Pin It