The Magic Of Thinking Big หรือ พลังแห่งการคิดใหญ่  ไม่คิดเล็ก เป็นหนังสือสุดยอดการสร้างแรงบันดาลใจ ที่ดี ที่นำเราให้คิดการใหญ่ทีเ่หมาะสมกับตัวเราให้ก้าวไปสู่บุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่งที่เรารัก ที่จะทำมัน  ต้องกล้าที่จะคิด ต้องกล้าที่จะฝัน ต้องแยกให้ออกระหว่างการฝันกลางวัน กับพลังแห่งการคิดใหญ่  และที่สำคัญหนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลโดย ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร สุดยอด นักลงทุน ที่ประสบความสำเร็จ สูงของไทย 

 

 

The Magic of Thinking BigThe Magic of Thinking Big by David J. Schwartz
My rating: 5 of 5 stars

สุดยอดแห่งหนังสือ สร้างแรงบันดาลใจ อ่านแล้วมีพลัง ในการต่อสู้ดิ้นรน กับชีวิต มีความฝัน มีความหวัง มีเป้าหมาย ทำให้รู้สึกกล้าที่จะฝันให้ใหญ่ กว่าที่เคยฝัน แล้ววางแผนก้าวเดินไปให้สำเร็จ

ผมไม่ได้อ่านจากหนังสือ ได้แต่ฟังหนังสือเสียง ผ่านทางช่องทาง youtube ต้องหามาเก็บสะสมไว้

View all my reviews

Pin It