เป็นหนังสือที่อ่านยากอยู่เหมือนกัน ผมอ่านในฉบับแปลไทย แล้ว ในชื่อ สร้างชีวิตที่คิดไม่ถึง ในช่วงแรกๆ มีความรู้สึกอ่านแล้วสับสนในแนวความคิด แต่เมื่ออ่านไปเรื่อยๆ จึงเข้าใจในหลักการคิด ของการสร้างความสุข ความสำเร็จ จากหนทางที่ถูกต้อง

 

 

Lifestorming: Creating Meaning and Achievement in Your Career and LifeLifestorming: Creating Meaning and Achievement in Your Career and Life by Alan Weiss
My rating: 4 of 5 stars

หนังสือที่ดีนะ เป็นหนังสือที่ฉีกแนว ไม่ได้หลอกเราให้ เพ้อฝัน แต่ให้เรามองหาตัวตนที่แท้จริงๆของเรา ค้นหาอุปสรรค จุดด้อยในตัวและพัฒนามันขึ้นมา ให้เราได้มีความสุข กับทุกช่วงขณะของชีวิต อย่างคนที่เข้าใจโลกในมุมมองที่ถูกต้อง ตามแนวคิดของผู้เขียน ทั้งสองท่านที่เป็นโค้ช ฝึกสอนคนอื่นมามามาย

View all my reviews

Pin It