Friday, 15 April 2016 02:18

ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ Comprehension : Featured

Rate this item
(0 votes)
web for Reading Skill comprehension web for Reading Skill comprehension

วันนี้อยากจะแนะนำเว็บไซด์ สำหรับการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ของพวกเรา เว็บนี้ ชื่อว่า Readtheory.org เป็นเว็บไซด์ที่เกี่ยวกับ comprehension เป็นเว็บเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่ฟรี 100% และยังเน้นการฝึกฝน การอ่าน Reading Skill โดย เลือกจาก Grade หรือ ระดับ ทักษะความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษ ของ เรา

 

เมื่อเราเข้าเว็บไซด์ ของเขาครั้งแรก เขาจะมีบททดสอบง่ายๆ ให้เราลองฝึกอ่าน แต่ถ้าเรา อยากจะเข้าเรียนร่วมกับเขาอย่างเป็นระบบ เต็มทีแล้ว ขอแนะนำให้ลงทะเบียน หรือ Sign up กรอกข้อมูลเล็กน้อยเกียวกับตัวเรา เหมือนที่เราชอบใช้เวลาสมัครเว็บไซด์ ต่างๆ นั่นแหละ

ทันทีที่เราลงทะเบียนสมาชิกเสร็จสิ้น Readtheory จะให้เราทำแบบทดสอบออนไลน์เบื้องต้น เพื่อวัดระดับ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของเรา โดยเขาแบ่งระดับการเรียนออกเป็น 12 Grade

ก่อนที่จะเริ่มเรียนผมจะแนะนำ Readtheory เบื้องต้น Readtheory เป็นการคิดค้นทฤษฏี ว่าด้วยเรื่องการอ่าน ภาษาอังกฤษ เพื่อการจับใจความสำคัญ หรือ comprehension ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ โดยทฤษฏี ดังกล่าวจะ เน้นจัดเกรด ผู้ใช้ตามความสามารถไม่ใช่ตามอายุ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับการฝึกฝนที่เหมาะสมกับ ตัวเอง เป็นหลัก

และเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย Read Theory ได้ทำออกมาคล้ายๆเกม เมื่อผู้อ่าน อ่านหนึ่งบทความแล้วจะต้องทำแบบทดสอบ ประมาณ 6-7 ข้อ และวัดผล ถ้าสามารถทำได้ เกิน 70% จะได้อยู่ใน Grade นั้นๆ ต่อไป แต่หากทำได้ต่ำกว่านั้นจะ Decrease หรือโดนจับลดชั้นไปฝึกระดับที่ต่ำกว่า แต่ถ้า เมื่อใดก็ตาม ที่ทำได้ ถึง 100% ในระดับนั้นแล้วจะได้ เพิ่ม Grade หรือ Increase เลื่อ Grade ขึ้นไปสูง ขึ้น มันเป็นความท้าทาย ที่ทำให้ผู้ใช้อยากเลื่อนเกรด เหมือนเป็นการผ่านด่าน ถ้าทำไม่ถึงเกณ ก็ต้องตกไปด่านก่อนหน้า และถ้าทำได้ 70% ขึ้นแต่ไม่เต็ม 100% ก็อยู่ เลเวล เดิมต่อไป

ReadTheory.org ยังมีกราฟรายงานผล และ มีการจัดวัดผล ทักษะคำศัพท์ ให้เราได้ทราบว่าเรามีคลังศัพท์ภาษาอังกฤษ อยู่ที่เท่าไร และมีแต้มสะสม เพื่อเลื่อนเลเวล (ไม่มีรางวัลอะไรให้ แต่เป็นเหมือนเหรียญตราพิเศษเมื่อทำแต้มสะสมไปเรื่อยๆ)

Comprehension เป็นการฝึกฝนทักษะการอ่าน และเป็นการเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับผู้ที่จะต้องการฝึกฝนการอ่านและเขียน บทเรียนจากเว็บไซด์นี้มีปริมาณมาก อ่านแล้วเราต้องรู้จักวิเคราะห์และแยกแยะ หาใจความสำคัญ และ สิ่งที่ผู้บรรยายต้องการจะสื่อสารออกมา

เป็นสื่อการสอน ที่ยอดเยี่ยม Readtheory.org

 

Read 1060 times