Gossip
Gossip

Gossip (209)

มีข่าวใหญ่ เกี่ยวกับ แฟนคลับ One Direction โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา อยู่ๆ รายการข่าวทางโทรทัศน์ ที่ชื่อว่า The Daily Show ของ นาย จอน สตีวอร์ท (Jon Stewart) ก็ หาเรื่องใส่ตัว ทั้งๆที่กำลังเสนอ ข่าว เกี่ยวกับ ผู้ก่อการร้าย และ ถ้อยแถลงของ ประธานาธิปดี สหรัฐ เกี่ยวกับ สภาพอากาศของโลก ที่กำลังเปลี่ยนแปลง แต่นาย จอน สตีวอร์ท ซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่ง ต้องรายงานรายชื่อ กลุ่มผู้ก่อการร้ายใหม่... โดยมีรายชื่อของ One Direction อยู่ด้วย

Page 27 of 27