แปลเพลง

แปลเพลงประกอบภาพยนต์เพลง Rewrite The Stars ผลงาของ Zac Efron ร้องคู่กับ Zendaya โดยแต่ละคำในบทเพลงเป็นการสะท้อนความรู้สึกของ 2 ตัวละครเอก ในเรื่อง Phillip Carlye และ Anne Wheeler

Published in แปลเพลง