แปลเพลง Dangerous Woman ผลงานใหม่ของ Ariana Grande เป็นบทเพลงในจังหวะ สโลว์ เกือบจะเป็น บัลลาด ร็อค ในทบเพลง อาริ พูดถึงความสุขสำราญ ในช่วงเวลาที่เธออยู่กับชายหนุ่มของเธอ มันทำให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นสาวสวยสุดอันตราย แบบ เร่าร้อน และร้อนแรง

 

[Ariana]
Don't need permission
Made my decision to test my limits
'Cause it's my business
(God as my witness)
Start what I finished
Don't need no hold up
Taking control of this kind of moment
I'm locked and loaded
Completely focused (my mind is open)

ไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาติ
เพื่อทำการตัดสินใจที่จะทดสอบขีดจำกัดของฉัน
เพราะมันไม่ใช่ธุระของฉัน
(พระเจ้าเป็นพยานให้ฉัน)
เริ่มต้นสิ่งที่ฉันจบมัน
ไม่จำเป็นต้องยึดมันเอาไว้
ควบคุมช่วงเวลา
ฉันถูกล็อค และโหลด
มุ่งเน้น (ใจของฉันเปิดรับ)

All that you got, skin to skin, oh my God
Don't ya stop, boy...

Somethin' 'bout you makes me feel like a dangerous woman
Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you
Makes me wanna do things that I shouldn't
(Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout...)

ใส่มาให้เต็มที่ แบบเนื้อแนบเนื้อ โอ้พระเจ้า อย่าหยุดเชียวนะ (All you got = ใส่ให้เต็มที่ หรือ จัดเต็ม )
บางอย่างเกียวกับคุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็น ผู้หญิงที่เร่าร้อน (ผู้หญิงอันตราย)
บางสิ่งเกี่ยวกับ บางสิ่งเกี่ยวกับคุณ
ทำให้ฉันต้องการทำสิ่งนั้น ฉันไม่ต้อง.......
(บางสิ่งเกี่ยวกับ บางสิ่งเกี่ยวกับคุณ)

Nothing to prove and I'm bulletproof and
Know what I'm doing
The way we're movin' like introducing
Us to a new thing
I wanna savor, save it for later
The taste of flavor, cause I'm a taker
Cause I'm a giver, it's only nature
I live for danger


ไม่มีสิ่งใดที่ต้องพิสูจน์ และ ฉันเป็นเสื้อเกราะกันกระสุน และ
รู้ตัวดีว่่ากำลังทำสิ่งใด
ท่าทางที่เรากำลังเคลื่อนไหวเหมือน การชักนำเราไปสู่สิ่งใหม่
ฉันอยากลิ้มรส และเก็บมันไว้
เพราะฉันเป็นผู้รับรสชาติอันน่าลิ้มลอง
เพราะฉันเป็นผู้ให้ มันเป็นธรรมชาติ
ฉันอยู่เพื่อความท้าทาย

All that you got, skin to skin, oh my God
Don't ya stop, BOY!

ใส่มาให้เต็มที่ แบบเนื้อแนบเนื้อ โอ้พระเจ้า อย่าหยุดเชียวนะ

Somethin' 'bout you makes me feel like a dangerous woman
Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you
Makes me wanna do things that I shouldn't
Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you

บางอย่างเกียวกับคุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็น ผู้หญิงที่เร่าร้อน (ผู้หญิงอันตราย)
บางสิ่งเกี่ยวกับ บางสิ่งเกี่ยวกับคุณ
ทำให้ฉันต้องการทำสิ่งนั้น ฉันไม่ต้อง.......
(บางสิ่งเกี่ยวกับ บางสิ่งเกี่ยวกับคุณ)

All girls wanna be like that
Bad girls underneath, like that
You know how I'm feeling inside
Somethin' 'bout, somethin' 'bout
All girls wanna be like that
Bad girls underneath, like that
You know how I'm feeling inside
Somethin' 'bout, somethin' 'bout

ผู้หญิงทุกคน ต้องการอย่างนั้นซึ่งความเป็น แบดเกิร์ล ถูกซ่อนเอาไว้
คุณรู้ว่า ข้างในฉันรู้สึกอย่างไร

Somethin' 'bout you makes me feel like a dangerous woman
Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you
Makes me wanna do things that I shouldn't
Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you

บางอย่างเกียวกับคุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็น ผู้หญิงที่เร่าร้อน (ผู้หญิงอันตราย)
บางสิ่งเกี่ยวกับ บางสิ่งเกี่ยวกับคุณ
ทำให้ฉันต้องการทำสิ่งนั้น ฉันไม่ต้อง.......
(บางสิ่งเกี่ยวกับ บางสิ่งเกี่ยวกับคุณ)

All girls wanna be like that
Bad girls underneath like that
You know how I'm feeling inside
Somethin' 'bout, somethin' 'bout
All girls wanna be like that
Bad girls underneath like that
You know how I'm feeling inside
Somethin' 'bout, somethin' 'bout

Yeah, there's somethin' 'bout you boy
Yeah, there's somethin' 'bout you boy
Yeah, there's somethin' 'bout you boy
Yeah, there's somethin' 'bout you boy
(Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you...)
Yeah, there's somethin' 'bout you boy
Yeah, there's somethin' 'bout you boy
Yeah, there's somethin' 'bout you boy
Yeah, there's somethin' 'bout you boy
(Somethin' 'bout, somethin' 'bout, somethin' 'bout you...)

บางอย่างเกียวกับคุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็น ผู้หญิงที่เร่าร้อน (ผู้หญิงอันตราย)
บางสิ่งเกี่ยวกับ บางสิ่งเกี่ยวกับคุณ
ทำให้ฉันต้องการทำสิ่งนั้น ฉันไม่ต้อง.......
(บางสิ่งเกี่ยวกับ บางสิ่งเกี่ยวกับคุณ)

Pin It