บุคคลสำคัญอาเซียน

วันนี้มาพูดถึง ข้อมูลของ 10 ประเทศอาเซียน กันในอีกด้านหนึ่ง  ว่าด้วยเรื่องของ บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของแต่ละประเทศอาเซียน ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ก็นับตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 และ ยุคที่ แต่ละประเทศ สลัดหลุดจาก การยึดครองอณานิคม ของ ประเทศตะวันตก


ซึ่งบุคคลสำคัญแต่ละประเทศส่วนใหญ่จะมีบทบาทในการ เรียกร้องเอกราช แบบสันติ แบบทำสงคราม จนกระทั่งถึงบุคคลที่มีอิทธิพล หรือ ทรงอิทธิพลในด้านต่างๆ ของอาเซียน

 

รายชื่อบุคคลสำคัญของ 10 ประเทศอาเซียน


Sponsored links 
 

ความรู้เกี่ยวกับ อาเซียน หรือ AEC 2015

 

.