กวก

เมื่อวันที่ 7 พค 56 ที่ผ่านมา มีข้าวเล็กๆ ข่าวหนึ่ง เกี่ยวกับ วงการข้าว ที่น่าจับตามองไม่ใช่น้อย สำหรับคนที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงการค้าข้าวของไทย

โดย กรมการข้าว สังกัดกระทรวงเกษตรของไทยได้ทำพิธิหว่านข้าวญี่ปุ่น เนื่องด้วย ทางกรมกำลังให้การสนับสนุน การปลูกข้าวญี่ปุ่นกันมากขึ้น


Sponsored linksด้วยเหตุผลว่าถ้ามีการเปิด AEC 2015 แล้ว ภัตคารอาหารญี่ปุ่นจะต้องบุกตลาดเข้ามาในประเทศอาเซียนกันมากขึ้น ดังนั้นการปลูกข้าวญี่ปุ่นจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรไทย..

สายพันธ์ข้าวญี่ปุ่น

โดยทางกรม ใด้ นำเสนอ ข้าวญุ่ปุ่น สายพันธ์ กวก-1 และ กวก-2 ซึ่งเป็นสายพันธ์ข้าวญี่ปุ่นที่กำลังเป็นที่นิยมทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการข้าวญี่ปุ่นที่เพิ่มมากขึค้น ในประชาคมอาเซียน ข้าวทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวเป็นข้าวดี ที่ผู้บริโภคนิยมนำเข้าจากญี่ปุ่น แต่ชาวนาไทยไม่นิยมปลูกเพราะ เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่สนับสนุน

ดังนั้นทางกรมการข้าว จึงได้ สนับสนุนให้มีการปลูก ในทางภาคเหนือ ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน

เพื่อลดการนำเข้าข้าวจากญี่ปุ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนา เพราะข้าวญี่ปุ่นมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

 

.