ขั้นตอน ทำใบขับขี่ใหม่ และต่ออายุใบขับขี่ ออนไลน์ 2565

ขั้นตอน ทำใบขับขี่ใหม่ และต่ออายุใบขับขี่ ออนไลน์ 2565

ขั้นตอน วิธีการ ในการ ทำใบขับขี่ใหม่ และต่ออายุใบขับขี่ ออนไลน์  2565 ในยุคโควิด ต้องจองคิวผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น 

ในยุคโควิด 19 เช่นนี้ การจะไปติดต่อ กรมขนส่งทางบก ไม่ว่าจะเป็น การทำใบอนุญาติ ขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ ต่อทะเบียนรถ ก็ตามที่ เราต้องทำการจอง คิวล่วงหน้า ผ่านระบบ แอพฯ ของ กรมขนส่ง ที่ชื่อว่า DLT Smart Queue ก่อนเป็นอันดับแรกเลย  

 

จองคิวสอบใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านแอพฯ DLT Smart Queue ง่ายๆ


ขั้นตอนการจองคิว "ต่อใบขับขี่" ผ่านแอพพลิเคชัน DLT Smart Queue ดังนี้

-โหลดแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue ลงในสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หรือจองผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก

 DLT Smart Queue คลิก / iOS Link: คลิก   แอนดรอยด์ Link: คลิก

เมื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่เสร็จแล้ว ให้ลงทะเบียน (สำหรับคนที่เคยใช้ครั้งแรก) สำหรับข้อมูลที่ใช้เพื่อลงทะเบียนมีดังนี้

- เลขบัตรประจำตัวประชาชน

- สร้างรหัสผ่าน

- เบอร์โทรศัพท์

- อีเมล

- LINE ID (ไม่บังคับ)

Ο เมื่อกรอกข้อมูล และยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แอพพลิเคชั่นจะเด้งป๊อบอัพเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้บริการว่าได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

Ο เข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้

Ο เลือกจังหวัด และสาขาขนส่งที่ต้องการเข้ารับบริการ

Ο เลือกประเภทงานที่ต้องการเข้ารับบริการ

Ο เลือกวันที่ที่ต้องการเข้ารับบริการ โดยวันที่มี "จุดสีดำ" คือวันที่ยังมีคิวว่าง "จุดสีเหลือง" คือวันที่คิวเต็มแล้ว และ "จุดสีแดง" คือวันหยุด

Ο เลือกช่วงเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ

Ο กด "ยืนยันการจอง" หลังจากนั้น ระบบจะแสดง QR CODE และรายละเอียดต่างๆ ในแอพพลิเคชั่น ซึ่งผู้ขับขี่จะต้องเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งที่เลือกไว้ ตามวันและเวลาที่ปรากฏ เพื่อดำเนินการทดสอบสุขภาพที่มีผลต่อการขับขี่ และดำเนินการต่อไปขับขี่ต่อไป


หมายเหตุ :

1. ต้องไปติดต่อก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

2. เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี ,บัตรประชาชนฉบับจริง และใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

3. หากไม่มาติดต่อภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

4. โปรดแต่งกายสุภาพ

 

เครดิต จองคิวสอบใบขับขี่ ออนไลน์ ผ่านแอพฯ ง่ายๆ


เมื่อจองคิวเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นต้องอบรบผ่านระบบ DLT-elearning หรือการอบรมออนไลน์ โดยใบอบรมมีอายุเพียง 90 วัน

 

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมใบขับขี่ออนไลน์แล้วเสร็จสามารถบันทึกภาพหน้าจอเพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานกรมการขนส่งทางบกเพื่อเข้ารับการทำใบขับขี่ตามวันเวลาที่นัดหมายต่อไป โดยสามารถทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งได้ หลังจากกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ

 

วิธี ทำใบขับขี่ใหม่ 2565 (รถจักรยานยนต์ / รถยนต์)

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 

Ο บัตรประชาชนตัวจริง
Ο ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน


ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ 2565

หลังจาก จองคิวมาแล้ว 

 • วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(ตาบอดสี สายตากว้าง-ลึก ความไวเท้า)
 • อบรม 5 ชั่วโมง
  • การอบรมเพื่อทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ทำครั้งแรก ต้องไปอบรมที่สำนักงานเท่านั้น ไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้
  • ระยะเวลาในการอบรมทำใบขับขี่ใหม่ จะใช้เวลาอย่างน้อย 5 ชั่วโมง โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า (9.30 - 12.00 น.) และช่วงบ่าย (13.00 - 15.30 น.)
 • ทดสอบข้อเขียน
  • สอบข้อเขียนด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบ Electronic Examination (E-exam)
  • ข้อสอบมีจำนวน 50 ข้อ จะต้องตอบให้ถูกอย่างน้อย 90% หรือ 45 ข้อ หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องมาสอบใหม่ในวันถัดไป หรือไม่เกิน 90 วันหลังอบรม
 • จองคิวสอบขับรถ
 • การสอบปฏิบัติจะต้องนัดหมายในวันอื่น ซึ่งขั้นตอนการสอบใบขับขี่รถยนต์ภาคปฏิบัติ มีด้วยกัน 3 ท่าดังนี้

  • ท่าเดินหน้าและถอยหลัง
  • ท่าจอดรถเทียบทางเท้า
  • ท่าขับรถถอยเข้าซอง
 • วันที่ 2 ทดสอบขับรถ และทำใบอนุญาต

การ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)

 • ทดสอบสายตาทางลึก

 • ทดสอบสายตาทางกว้าง

 • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ

 

 

ค่าธรรมเนียม สำหรับการ ทำใบขับขี่ใหม่ 

 • รถยนต์ 305 บาท
 • รถจักรยานยนต์ 205 บาท

วิธีต่อ ใบขับขี่จาก 2 ปี (ชั่วคราว) เป็น 5 ปี

ขั้นตอนการทดสอบเปลี่ยนใบขับขี่จาก 2 ปี (ชั่วคราว) เป็น 5 ปี

 

 1. จองคิวผ่าน DLT Smart Queue คลิก / iOS Link: คลิก   แอนดรอยด์ Link: คลิก 
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 3. ออกใบอนุญาตขับรถ 

 

เอกสาร ที่ต้องเตรียม ในการต่อ ใบขับขี่จาก 2 ปี (ชั่วคราว) เป็น 5 ปี

 

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ใบอนุญาตฉบับเดิมตัวจริง
 3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม ในการทำ ใบขับขี่จาก 2 ปี (ชั่วคราว) เป็น 5 ปี

 

 • รถยนต์ 505 บาท
 • รถจักรยานยนต์ 255 บาท

วิธีต่ออายุใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี

ขั้นตอนการทดสอบต่อใบขับขี่

- ให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง คลิกที่นี่

- และทำการจองใบขับขี่ออนไลน์ DLT Smart Que
- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- ออกใบอนุญาตขับรถ

 

ค่าธรรมเนียม

 

รถยนต์ 505 บาท
รถจักรยานยนต์ 255 บาท

 

เอกสาร ทึ่ต้องเตรียมสำหรับ ต่อใบขับขี่ 5 ปี

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ใบอนุญาตฉบับเดิม
 3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

 

 

 ระบบ “ตัดแต้ม” พักใช้ – เพิกถอนใบขับขี่ ผู้ขับ รถสาธารณะ และรถขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก… ยอมถอย ! ไม่ยึดคืน ใบขับขี่ตลอดชีพ