รวม ประกันอุบัติเหตุ วิริยะประกันภัย มีชดเชยรายได้ และ ค่ารักษา

รวม ประกันอุบัติเหตุ วิริยะประกันภัย มีชดเชยรายได้ และ ค่ารักษา

รวม ประกันอุบัติเหตุ PA ของ วิริยะประกันภัย มีชดเชยรายได้ถ้า หาก ได้รับอุบัติเหตุ จนถึงขั้นต้องนอนรักษาตัวใน โรงพยาบาล และ ยังมีค่ารักษาพยาบาล

 

รวม ประกันอุบัติเหตุ วิริยะประกันภัย มีชดเชยรายได้ และ ค่ารักษา

ชุด แผน อุ่นใจ เน้นค่ารักษา และ ชดเชยรายได้ 

 ช่วงอายุที่ได้รับความคุ้มครอง 15-65 ปี

วิริยะ อุ่นใจ แผน 1   เบี้ย ราคา 1,700 บาท/ ปี

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 300,000 บาท
 • ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิต จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)   30,000 บาท
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ   จ่ายตามจริง ต่อครั้ง สูงสุด 30,000 บาท/ครั้ง 
 • กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ 300 บาท/ วัน ไม่เกิน 365 วัน
 • สั่งซื้อสินค้า

วิริยะ อุ่นใจ แผน 2 

เบี้ย ราคา 2,700 บาท/ ปี

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท
 • ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิต จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)   50,000 บาท
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ   จ่ายตามจริง ต่อครั้ง สูงสุด 50,000 บาท/ครั้ง 
 • กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500 บาท/ วัน ไม่เกิน 365 วัน
 • สั่งซื้อสินค้า

 

วิริยะ อุ่นใจ แผน 3

เบี้ย ราคา 4,250 บาท/ ปี

 • ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท
 • ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิต จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)   50,000 บาท
 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ   จ่ายตามจริง ต่อครั้ง สูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง 
 • กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ 1,000 บาท/ วัน ไม่เกิน 365 วัน
 • สั่งซื้อสินค้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุ วิริยแผน อุุ่นใจ ทั้ง 3 แผน คลิก : https://scbprotect.scb/c9_j0

 

SCB PT เปิด รับสมัครนักขาย และ ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง เขตพระราม 2 จำนวนมาก

9 ขั้นตอน เพื่อการมี เงินล้านแรก และ เพื่อความมั่งคั่ง ร่ำรวย อย่างยั่งยืน

 

 

วิริยะประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุกระดูกหัก - กระดูกหัก 

ช่วงอายุที่ได้รับความคุ้มครอง 0-65 ปี

 

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน2 แผน 3 แผน 4

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

 • ขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 • รวมความคุ้มครองการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย
 • ขยายความคุ้มครองการแข่งขันกีฬาอันตราย
300,000 500,000 750,000 1,000,000
 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 50,000 50,000 75,000 75,000
ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 100,000 150,000 150,000
สั่งซ์้อออนไลน์ คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก

ประกันอุบัติเหตุ แผน กระดูกหัก ของ วิริยะ รับตั้งแต่แรกเกิดถึง 65 ปี 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา