ประเทศไทย กับ สังคมผู้สูงอายุ

ประเทศไทยเข้าสู่ง #สังคมสูงวัย หรือ สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับ และจะเป็น Super Aged Society ในอีก 10 ปี

 

☄️ Update สถานการณ์ ณ ปี 2023:

ใน 10 ปีประชากรวัยทำงานจะลดลงไป 5 ล้านคน:
ส่งผลต่อ GDP การบริโภค และระบบสาธารณสุข

☄️เด็กเกิดใหม่จะลดลง 1 ล้านคน:

ส่งผลต่อระบบการศึกษา ส่งผลระยะยาวต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ

☄️ ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอีก 5 ล้านคน:

ส่งผลต่อระบบสาธารณสุข การสร้าง #สวัสดิการแห่งรัฐ และระบบ บำนาญ

ในปี 2040 เราจะมีผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี 26%

คือถ้าให้เห็นภาพ อีกประมาณ 16 ปีเราจะมีประชากรสูงอายุเกือยเท่าญี่ปุ่นตอน 2020 ญี่ปุ่นกำลังเป็นภาพสะท้อนสังคม Hyper-Aged ให้หลายๆประเทศพอจะเดาทิศทางเกี่ยวกับสังคมสูงวัยได้

แต่คนญี่ปุ่นเงินออมเยอะ หนี้น้อย ส่วนคนไทยถ้าไม่แก้อะไรบางอย่างเราจะแก่ก่อนรวย สวัสดิการต่างๆของรัฐจะมีปัญหาถ้าไม่ทำอะไรตั้งแต่วันนี้

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ซึ่งสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2562 มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11.6 ล้านคน หรือร้อยละ 17.5 ของประชากรทั้งประเทศ

และตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป จะมีคนไทยอายุถึง 60 ปี ปีละล้านคน และในปี 2576 จะมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 28 ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่การเกิดในปี 2562 มีจำนวนลดต่ำลงเหลือเพียง 6.1 แสนคน

สถานการณ์ ผู้สูงอายุ ทั่วโลก

สถานการณ์ผู้สูงอายุของโลกก็เป็นเช่นเดียวกับประเทศไทย ในปี 2562 มีผู้สูงอายุครบ 1,000 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรทั้งโลก โดยประชากรโลกกำลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่ช้าลง แต่ประชากรผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป กลับมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับทวีปเอเชีย มีผู้สูงอายุมากที่สุดจำนวน 586 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรทั้งทวีป รองลงมาคือ ทวีปยุโรป มีผู้สูงอายุจำนวน 189 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19 ของผู้สูงอายุทั้งโลก และอาเซียน มีประชากรสูงอายุจำนวน 70 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11 ของประชากรอาเซียน ส่วนประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุสูงสุดในโลก คือ ญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 34 ของประชากรทั้งหมด 127 ล้านคน

 

2019 มีผู้สูงอายุครบ 1,000 ล้านคน คิดเป็น 13% ของประชากรทั้งโลก
ประชากรโลกกำลังเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่ช้าลง แต่ประชากรผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เอเชีย มีผู้สูงอายุมากที่สุดจำนวน 586 ล้านคิดเป็น 13% ของประชากรทั้งทวีป
ยุโรป มีผู้สูงอายุจำนวน 189 ล้านคน คิดเป็น 19% ของผู้สูงอายุทั้งโลก
อาเซียน มีประชากรสูงอายุจำนวน 70 ล้านคน คิดเป็น 11% ของประชากรอาเซียน
ส่วนประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุสูงสุดในโลก คือ ญี่ปุ่น มีผู้สูงวัย 34% ของประชากรทั้งหมด 127 ล้านคน

 

รวมคอร์ส เรียนออนไลน์ฟรี การดูแลผู้สูงอายุ มีใบประกาศ

เปิดลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ปี งบประมาณ 2565

สถาณการณ์ ผู้สูงอายุ ในไทย และ ทั่วโลก ปี 2564

 

กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อแรงงานในระบบ

�สนใจทำประกัน ระบุ วัน เดือน ปีเกิด เพศ [เพื่อคำนวนเบี้ยประกัน]

ขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับ
รายละเอียดเพิ่มเติมทักเพิ่มได้เลยครับ
สายด่วนโทร : 080-7863809


LINE : https://lin.ee/KXJix6T

 

#ประกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้ใหย์ อายุ 15-55 ปี
รวมค่ารักษา โรคยอดฮิต 🧡 เบี้ยเพียง 1,500 บาท/ปี 🧡
ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคยอดฮิต*
* รายชื่อโรคยอดฮิตที่คุ้มครอง ได้แก่
1.โรคไข้หวัดใหญ่
2.โรคไข้เลือดออก
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคยอดฮิต*
50,000 บาท ต่อโรค และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย
....................................
สนใจสามารถสั่งซ์้อได้เอง ทางออนไลน์ ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ

 

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา