ใครบ้าง ที่มีสิทธ์ได้รับเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน 5000 รอบ 2

ใครบ้าง ที่มีสิทธ์ได้รับเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน 5000 รอบ 2

เตรียมเฮ รัฐบาลกำลังพิจารณา จ่าย เงินเยียวยา โครการเราไม่ทิ้งกัน เพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ตกหล่นไม่ได้รับเงิน ในรอบแรก โดยคราวนี้ คาดว่าจะมีสองกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ เงินเยียยา จะเป็น ผู้ประกันตน ของระบบประกันสังคม ที่พลาดไม่ได้รับเงินรอบแรก ตามเงื่อนไข 

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ล่าสุดกระทรวงการคลังได้อนุมัติการจ่ายเงินเยีย วย าโ ค วิ ด ให้ผู้ประกันตนใน ระบบประกันสังคม กลุ่มตกหล่น ตามข้อเสนอของกระทรวงแรงงานแล้ว

 

สำหรับ ผู้ประกันตน ในระบบ ประกันสังคม ที่มีสิทธิ์ได้รับจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท


1.  ผู้ที่เข้ารับบบประกันตน ไม่เกิน 6 เดือน และเพิ่งตกงาน ในช่วงเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา หรือ ตกงานในช่วย โครงการเราไม่ทิ้งกัน ปิดลงไปแล้ว

2. ผู้ประกันตนที่ได้รับเงินชดเชยไ ม่ถึง 5,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากได้รับค่าจ้างไ ม่ถึงเดือนละ 8,100 บาท ซึ่งเมื่อ ประกันสังคม คำนวณเงินชดเชยออกมา ทำให้ได้รับเงินไ ม่ถึง 5,000 บาท

ผู้ประกันตนกลุ่มนี้มีอยู่ราว 8.6 หมื่นราย ซึ่งกระทรวงการคลังจะเติมวงเงินให้แต่ละรายได้รับเงินช่วยเหลือรวมเป็น 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน เหมือนผู้ได้รับเงินเยี ยวย าในโครงการเราไ ม่ทิ้งกัน เช่น รายที่ได้เงินชดเชย 3,800 บาท กระทรวงการคลังก็จะสมทบเงินให้ 1,200 บาท เป็นต้น

รอลุ้นว่า จะได้ไหมปลายเดือน กรกฏาคม 2020 นี้นะครับ

Money Banner

พื้นที่ โฆษณา