อสม รับเบี้ยพิเศษเพิ่มเดือนละ 500 เป็นเวลา 7 เดือน

29 กค 2563 อสมหรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีการเรียกร้อง ค่าตอบแทนพิเศษ 500 บาท/คน/เดือน   เป็นเวลา 19 เดือน แต่ทาง สภาพัฒฯ จะปรับลดให้เหลือแค่ 7 เดือน29 กค 2563 อสมหรือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีการเรียกร้อง ค่า

 

 

ตอบแทนพิเศษ 500 บาท/คน/เดือน   เป็นเวลา 19 เดือน แต่ทาง สภาพัฒฯ จะปรับลดให้เหลือแค่ 7 เดือน
โดยประเด็นนี้ นาย อนุทิน รัฐมนตรี กระทรวงสาธารณะสุข เป็นคนชงเรื่องเข้า ครม เพื่อ ให้มีการจ่ายเงินพิเศษ กับ อสม  

 

 


โดยปกติแล้ว อสม จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 1,000 บาท  แต่ เนื่องด้วยปัญหาการแพร่ระบาด โควิด ทำให้ หน่วย อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ก็ต้องทำงานหนักไม่แพ้ หน่วยงานๆอื่นๆ ทั้ง กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ เห็นชอบให้มีการเพิ่ม เบี้ยพิเศษให้ เดือนละ 500 บาท/คน 
แต่ ครม จะอนุมัติให้ เพียงแค่ 7 เดือนก่อนแล้ว รอดู ผลกระทบจาก โควิด19 อีกครั้ง