กรมการขนส่งทางบก… ยอมถอย ! ไม่ยึดคืน ใบขับขี่ตลอดชีพ

กรมการขนส่งทางบก… ยอมถอย ! ไม่ยึดคืน ใบขับขี่ตลอดชีพ
ทั้งหมด ย้ำเป็นแค่แนวคิดที่กำลังวางแผนศึกษาอยู่เท่านั้น / ปัดโธ่วว โยนหินถามทางได้แรงมาก !
+++
หลังจากในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว มีกระแสข่าวจากกรมขนส่งทางบกระบุว่า จะมีการเรียกให้ผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ มาทดสอบความพร้อมในการขับรถทั้งหมด (ต่อมาจึงอธิบายใหม่ว่า อยู่ระหว่างการศึกษา งงม่ะ!) ด้วยเจตนาดีที่ต้องการลดอุบัติเหตุ ซึ่งช่วงหลังพบบ่อยมากขึ้นในกลุ่มนักขับผู้สูงอายุ
พอมีกระแสข่าวดังกล่าวออกมา ศัพท์วัยรุ่นต้องบอกว่า “ทัวร์ลงกรมการขนส่งทางบกหนักมาก” แสดงความไม่เห็นด้วยในแนวคิดดังกล่าว เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด แนะนำควรแก้ไขผู้ที่กระทำผิดเป็นรายบุคคล มากกว่าการ รื้อ รื้อ รื้อ ผู้ที่มีใบขับขี่ตลอดชีพ ซึ่งมีทั้งหมดกว่า 1 ล้านคนเลยทีเดียว
? ซึ่งล่าสุดกรมการขนส่งทางบกยอมถอย และเผยว่าเรื่องดังกล่าวเป็นแค่แนวคิดเท่านั้น สรุปเนื้อหาใจความสำคัญ คือ ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ ไม่ยึดคืน ไม่เรียกสอบใหม่ ! อ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้จากด้านล่างนี้เลยครับ

โดยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2563 เฟซบุ๊กของ “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!! ไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพและไม่เรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถนะใหม่หรือทดสอบขับรถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชร์กันในขณะนี้อย่างแน่นอน แต่จะศึกษาถึงแนวทางการคัดกรองผู้ที่ขาดสมรรถนะหรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงหรือมีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยืนยันว่าจะไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพและไม่เรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่หรือทดสอบขับรถใหม่ตามข้อมูลที่มีการแชร์กันในขณะนี้อย่างแน่นอน แต่จะมีการศึกษาว่าจะทำอย่างไรที่คัดกรองผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพหรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย เช่น โรคทางสมอง โรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หาย เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน โดยการศึกษาดังกล่าวต้องหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา และต้องพิจารณาข้อกฎหมายประกอบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ
ดังนั้น ที่มีการแชร์ข้อมูลว่าจะมีการยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพที่ออกให้แล้วหรือการให้เข้ามาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่หรือทดสอบขับใหม่จึงไม่เป็นความจริง การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถยังคงเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามปกติ
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกยังได้มีการนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุและผลการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถ โดยแบ่งเป็น 7 มิติ ประกอบด้วย 1.การกำหนดสภาวะโรค 2.การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 3.การอบรมและทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ภาคทฤษฎี) โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ให้สอดคล้องกับการขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งจัดทำระบบอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์แบบ e-Learning 4.การอบรมการขับรถและทดสอบความสามารถในการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตภาคปฏิบัติ 5.การบริหารจัดการ 6.การปรับปรุงรูปแบบใบอนุญาตขับรถ โดยจะปรับปรุงให้สอดคล้องกับอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968 และ 7.การควบคุมพฤติกรรมการขับรถด้วยมาตรการตัดแต้ม (การติดตามประเมินผล) เพื่อพัฒนามาตรฐานใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกมิติ ยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศ
#กรมขนส่งทางบก #ใบขับขี่ตลอดชีพ
CR. ข้อมูลและรูปจากกรมการขนส่งทางบก