ตรวจสอบสิทธิ์ ซอฟโลน ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อพิเศษ เพื่อช่วยเหลือ ธุรกิจท่องเทียว จาก วิกฤิต โควิด 19  ออมสินเตรียมเงินไว้ 1.5 หมื่นล้านบาทเพื่อการนี้


ใครบ้างที่มีสิทธ์กู้โครงการนี้ Soft Loan หรือ ซอฟต์โลน เป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เน้นช่วยเหลือ ผู้ประกบอการ ธุรกิจท่องเทียว 
โครงการ Soft Loan ออมสิน เพื่อธุรกิจท่องเทียว แบ่งออกเป็น 2 โครงการ

 


1. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 10,000 ล้านบาท

โดย โครงการที่ 1 นี้จะปล่อยให้กู้รายละ ไม่เกิน 20 ล้านบาท ในอัตรา ดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี (โคตรถูก)    แต่ ช้าก่อน โครงการที่ 1 นี้ ไม่ได้ ปล่อยกู้ให้กับคนทั่วไป เขาปล่อยให้กับ ธนาคารพาณิย์ หรือ สถาบันการเงินของรัฐ เพื่อให้เอาไปปล่อยกู้ต่อ ให้กับผู้ ประกอบการท่องเทียว และ  Supply Chain ของธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 


โดย สถาบันการเงินที่ได้รับสินเชื่อ จาก ธนาคาร ออมสินจะนำไปปล่อยกู้ต่อ ในอัตราดอกเบี้ย 2.0% ต่อปี  ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ กลางเดือน กันยายน 2563 นี้ 

2. โครงการิสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการท่องเทียววงเงิน 5,000 ล้านบาท

 


หลักเกณท์ 

ผู้ประกอบการต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้รายละ 5 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี ตลอดสัญญา 5 ปี ใช้บุคคลค้ำประกัน ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี (ดอกเบี้ยยังเดินปกติ)

ผู้มีสิทธ์ได้รับความช่วยเหลือ วงเงินกู้ ตามมาตราการนี้


เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก / ขนาดย่อม ของภาคการผลิต การบริการ การพาณิชย์ และ Supply Chain ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ เช่น ร้านอาหาร สปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว บริการที่พัก เกสต์เฮาส์ โฮสเทล เป็นต้น 

 


ส่วนตัวผู้เขียน (ผู้ประกอบการ ที่ เพิ่งเริ่มกิจการ ได้ไม่เท่าแล้ว ต้องปิด กระทัน หัน พวกนี้ ก็แย่นะ เพราะ เขาเพิ่งลงทุนไป ยังไม่ทันได้ เงินทุนคืน ก็มาเจอภาวะแบบนี้)

 

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 1115 หรือธนาคารออมสินทุกสาขา

Pin It