บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนจนผู้ถือบัตร มีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้าง วันที่ 1 กันยายน 2563 กรมบัญชีกลาง เริ่มโอนเงิน เข้าบัญชี ให้ผู้ถือบัตรกว่า 13.4 ล้านคน บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนจนผู้ถือบัตร มีสิทธิ์ได้รับอะไรบ้าง วันที่ 1 กันยายน 2563 กรมบัญชีกลาง เริ่มโอนเงิน เข้าบัญชี ให้ผู้ถือบัตรกว่า 13.4 ล้านคน 

1 กันยายน 2563


เงินค่าสินค้า จำนวน 200 บาท
ค่าโดยสารสาธารณะ 500 บาท
ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

 

15 กันยายน 2563

 

เงินคืนภาษีVAT 5% สูงสุด 500 บาท  ซึ่งจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถรูดออกมาเป็นเงินสด หรือ ใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป
เช่นจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการไป 100 บาท จะได้เงินคืน  5% เข้าบัตรในเดือนถัดไป 5 บาท, หากจ่ายผ่านบัตร 500 บาท จะได้เงินคืนจากนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป 25 บาท, หรือหากจ่ายผ่านบัตร 1,000 บาท จะได้เงินคืนจากแวตนี้เข้าบัตรในเดือนถัดไป 50 บาท เป็นต้น

 

อัตราภาษี 7%  แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 

ได้แก่ 1% เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่ายจากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม7%
อีก 5%  เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในเดือนถัดไปผ่านe-Money
สำหรับ 1% สุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

สำหรับเงินผู้สูงอายุ 50-100 บาท   

 

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 โดยจะเริ่มจ่ายให้ในทุกวันที่ 15 ของเดือน ซึ่งได้รับอัตรา ดังนี้


ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 100 บาท

ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 50 บาท

 

วันที่ 18 กันยายน 2563

ส่วนลดค่าน้ำประปา 100 บาท
ส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท

Pin It