เปิดหลักเกณ์ การจ้างงาน เด็กจบใหม่ เน้น เด็กจบใหม่ วุฒิ ตั้งแต่ ปวช ปวส ปริญญาตรี ได้สูงสุดเดือนละ 15,000 บาท  โดยเป็นมาตรการที่ภาครัฐ จะให้ความช่วยเหลือ นายจ้าง ให้รับเด็กจบใหม่เข้าไปทำงาน โดย รัฐจะช่วยเรื่อง เงินเดือน นักเรียน นักศึกษา จบใหม่ เหล่านั้น ได้ทำงาน  

 

 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ครม ได้อนุมัตมาตรการ จ้างงานนักศึกษาจบใหม่  กว่า 2.6 แสนตำแหน่ง  เป็นเวลา 12 เดือน  โดย มาตรการนี้ รัฐบาล จะสนับสนุน ให้บริษัท เอกชน เป็นผู้ว่าจ้าง รัฐบาล จะช่วยเหลือ โดยการให้เงินสนับสนุ ครี่งนึงของเงินเดือน ไม่เกิน 7,500 บาท หรือ พูดอีกอย่างคือ รัฐออกให้ครึ่งนึง นายจ้าง จ่ายให้ลูกจ้าง เอง อีกครี่งนึง   

 

ส่วน นายจ้างที่จะเข้าร่วมโครงการ และ เด็กจบ ใหม่ที่สนใจ จะเข้าร่วมโครงการ นั้น เบื้องต้น ทาง กระทรวงแรงงาน จะจัดงาน นัดพบแรงงานหรือ Work Expo ขึ้นเร็วๆ นี้เพื่อให้ นายจ้าง และ ลูกจ้าง ได้ มาเจอกัน  และต้องมีการทำสัญญา ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน ตามหลักเกณ์ ที่ทาง กระทรวงแรงงานเป็นผู้กำหนดขึ้น

 

 

หลักเกณ์ ในการ จ้างงาน เด็กจบใหม่ ตามมาตรการ ของรัฐบาล

 

 

อัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา

  • ระดับปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) เดือนละ 11,500 บาท
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) เดือนละ 9,400 บาท

คุณสมบัตินักศึกษาจบใหม่ที่เป็นลูกจ้างที่สามารถเข้าร่วมโครงการ 

  • ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี
  • หรืออายุเกิน 25 ปี แต่ต้องจบกาศึกษาในปี 2562 หรือปี 2563
  • มีระยะเวลาในการจ้างงาน 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564

นายจ้างจะต้องมีการทำสัญญา 2 ส่วน

  1. ทำสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
  2. ทำสัญญาระหว่างนายจ้างกับกระทรวงแรงงาน เพื่อไม่ให้นายจ้างมีการเลิกจ้างก่อนหมดสัญญาภายใน 1 ปี

และในกรณีที่ลูกจ้างลาออกในระหว่างโครงการ นายจ้างหรือเจ้าของประกอบการสามารถหาลูกจ้างใหม่มาทดแทนได้

เรื่องนี้เป็นมติทางรัฐบาลออกมาแล้ว เราเพียงจะต้อง รอความชัดเจน เรื่อง บริษัทที่ จะเข้าร่วม และกำหนดการการจัดงานนัดพบแรงงาน  อีกครั้ง ในยุค โควิดแบบนี้ไม่รู้ว่ารัฐจะจัดงาน ออกมาในรูปแบบไหน

สำหรับ การจ้างงาน อื่นๆ  นั้น ทางกระทรวง หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน มีโครงการจะจ้างงานชั่วคราว ประมาณ 1 ล้านคน แต่ยังไม่แน่ชัดในเรื่องหลักเกณ์ เงื่อนไข

แล้ว ทาง เว็บ allmylike.com จะติดตาม Update ให้กับ ผู้ที่สนใจ กำลังมองหากันอยู่

Pin It