ลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2564

กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดรับ ลงทะเบีน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ใน ช่วงเดือนมีนาคม 2564 แต่จะมีการปรับเกณ ตีกรอบ คิดรายได้ แบบ เป็นครัวเรือน   ซึ่ง ในการ ลงทะเบียนรอบใหม่นี้ ผู้ถือ บัตรคนจน อยู่เก่า ก็ต้องลงทะเบียน เพื่อคัดกรอง รอบใหม่ และ ถ้าใครไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องนำบัตรเก่า มาคืน คลังฯ

 

งานนี้ กระทรวงการคลังคาดว่า คนจน ที่จะเข้าเกณท์ จะลดลงเหลือ 14.6 ล้านคน

เงื่อนไข การลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 1. 1. รายได้ ครัวเรือน (ใช้แทนรายได้ส่วนบุคคล) คือรายได้ทั้งครอบครัว ต้องไม่เกิน 1 แสนบาท ต่อปี

 

ปัจจุบัน มี ผู้ถือบัตร สวัสดิการ เหลืออยู่  13.8 ล้าน คน จากเดิม 14.6 ล้านคน (เป็นผลมาจากมีบางส่วนเสียชีวิต เฉลี่ยเดือนละ 1 หมื่นราย) อัตราการเสียชีวิตของคนจน เยอะ มากๆ

 

 

วิธีการลงทะเบียน บัตรคนจน  หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. ต้องดาวโหลด แบบฟอร์ม ซี่งสามารถดาวโหลดได้ที่ www.fpo.go.th และกรอกข้อมูล
 • ชื่อ นามสุกล
 • อายุ
 • ที่อยู่อาศัย
 • ช่องทางการติดต่อ
 • รายได้ทั้งสิ้น
 • รายได้อื่นๆ

 

นำส่ง แบบฟอร์ม ลงทะเบียน บัตรคนจน ได้ที่ไหน 

 

 • ธนาคารออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ
 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
 • สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร 50 เขต

 

 

 

เอกสารที่ต้องใช้ ทะเบียนสมัคร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

 • บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบ Smart Card
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าบัญ ชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ (ถ้ามี)

 

กรณี ไม่สามารถมาด้วยตัวเอง ต้องมี หนังสือมอบอำนาจ 

 • ใบมอบอำนาจกรณี ที่ตัวเองมาไม่ได้
 • บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาบัตร ประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสราร การ ลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์
 • สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล

 

สิทธิ์ บัตรคนจน

ออมสิน ออกประกันชีวิต บัตรคนจน จ่าย 100 บาท คุ้มครอง 100 เท่า

เริ่มแล้ว บัตรทอง บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ รักษาที่ไหนก็ได้

5 ช่องทางตรวจสอบสิทธิ บัตรทองด้วยตนเอง

 

ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่น แต่ช้าก่อน รอให้มีการประกาศ กำหนดวันที่แน่ชัดก่อนจึงจะสามารถทำได้ แต่แหม การดาวโหลดเอกสาร แล้วต้องกรอกนี่ ก็ภาระประชาชนนะ น่าจะมีวิธิที่ง่ายกว่านี้ ช่วยเหลือ คนจน ซึ่งคนจน ก็ต้องไปหา ร้าน ปริ้นเอกสาร อีกอยู่ดี

Pin It