ลงทะเบียน พักชำระหนี้ ธอส 2564 โควิดรอบใหม่

ลดทะเบียน พักชำระหนี้ ธอส 2564 โควิดรอบใหม่

ธอส หรือ ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ สนองนโยบาย รัฐบาล ด้วยการ ออกมาตรการ เยียวยา ลูกหนี้บ้าน ของ ธอส ที่ได้ รับผลกระทบ จากการระบาด ของ โควิด รอบใหม่  ด้วย 4 มาตรการ “ธอส. รวมไทย สร้างชาติปี 2564”

 

4 มาตรการ ลดภาระให้ลูกค้า ธอส. ทั่วประเทศ  

สำหรับลูกค้าที่ได้รับ ผลกระทบ จาก โควิด-19 รอบใหม่

กลุ่มลูกค้าที่จะได้รับความช่วยเหลือในรอบนี้

มาตรการที่ 9     : ลูกค้า ที่เคยเข้าร่วมมาตรการ ที่ผ่านมา 1-8 

มาตรการที่ 10  ลูกหนี้ สถานะ NPL และ ลูกหนี้ สถาน NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้  

มาตราที่ 11  : ลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ

สิทธิ์ที่จะได้รับ สำหรับ ลูกหนี้ ธอส. ที่เข้าเกณฑ์ ตามมาตรา ที่ 9-11

  1. ลดเงินงวด ผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและดอกเบี้ย 25%,50%,75% ของเงินงวดปัจจุบัน

 

  1. ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ ในมาตรการเยียยา รอบ 2564 นี้

   นาน 6 เดือน  กุมภาพันธ์ – กรกฏาคม 2564 

 

 

  1.  กำหนดการ ลงทะเบียน มาตรการ เยียวยา ของ ธอส.       มาตรการที่ 9 : 15-29 มกราคม 2564

        มาตรการที่ 10  :  15 มกราคม ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564

        มาตรการที่ 11 :  1-26 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

  1.  ช่องทางการ ลงทะเบียน

  ผ่านทาง แอปพลิเคชั่น GHB All เท่านั้น

 

 


สำหรับ SME ทาง ธอส มีมาตรการที่ 12 มาให้ โดยเฉพาะ

 

มาตรการที่ 12 ลูกค้า สินเชื่อ ประเภทแฟลต

 

  1. ลดเงินงวด ผ่อนชำระ 25%,50%,75% หรือ พักชำระหนี้
  2.  ระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ ถึง มิถุนายน 2564
  3. ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564- 31 มีนาคม 2564
  4.  ต้องยื่นคำขอ เข้ามาตรการที่ สาขา ของ ธอส ทั่วประเทศ

สินเชื่อ เพิ่มพลังฐานราก 50,000 บาท ลงทะเบียนอย่างไร

มาตราการเยียวยา โควิด รอบใหม่ 2021

มาตรการเยียวยา 2021 "เราชนะ" เยียวยา 3,500 บาท  ใครมีสิทธิ์บ้าง

ธอส เปิดให้ลูกค้า พักชำระหนี้ต่อ ถึง มกราคม 2564

 


ขั้นตอนการ ลงทะเบียน ขอพักชำระหนี้ หรือ ขอลดเงินต้น ธอส 2564