กำหนดการ ลงทะเบียน และ การรับเงิน  โครงการ "เราชนะ "

เราชนะ เป็น โครงการ มาตราการเยียวยา สำหรับ ผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิด รอบใหม่ (หรือ โควิดรอบ 2) เป็นโครงการ ช่วยเหลือ จากภาครัฐให้ผู้ได้รับ ผลกระทบ ซึ่ง ส่วนใหญ่ เป็น ผู้มีอาชีพอิสระ และ บัตรคน จน โดยมาตราการ ช่วยเหลือ ตามโครงการ เราชนะ

นี่จะ มีการแบ่งการช่วยเหลือ เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้เราชนะ เป็น โครงการ มาตราการเยียวยา สำหรับ ผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิด รอบใหม่ (หรือ โควิดรอบ 2) เป็นโครงการ ช่วยเหลือ จากภาครัฐให้ผู้ได้รับ ผลกระทบ ซึ่ง ส่วนใหญ่ เป็น ผู้มีอาชีพอิสระ และ บัตรคน จน โดย

 

มาตราการ ช่วยเหลือ ตามโครงการ เราชนะ นี่จะ มีการแบ่งการช่วยเหลือ เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กำหนดการ มาตราการเยียวยา โครงการ เราชนะ 

กลุ่มที่ 1   กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)


- 5 กุมภาพันธ์ 2564   :   จะได้รับวงเงินครั้งแรก 675 หรือ 700 บาท ตามหลักเกณฑ์ ของภาครัฐ

ทุกวันศุกร์ ถัดไป จนถึงวันที่ 26 มีนาคม  จะได้รับ เงิน แบบทยอยเข้าไป ทุกวันศุกร์ เป็นจำนวน ทั้งสิ้น 675 หรือ 700 บาท

- 31 พฤษภาคม  2564  จะเป็นกำหน่ดการใช้เงิน วันสุดท้าย คือเงินที่ได้รับมาสามารถทยอยใช้ได้เลย แต่ถ้าถึง วันที่ 31 พค แล้วยังใช้ไม่หมด จะถูกตัดสิทธฺิ์ ทันที

กลุ่มที่ 2  กลุ่ม คนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน    5 กุมภาพันธ์ 2564  ตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน Www.เราชนะ.com

 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าแอปเป๋าตัง เริ่มกด ยืนยันรับสิทธิ์ และรับเงินก้อนแรก 3,000 บาท ทันที

- ทุกวัน พฤหัสบดี (เริ่ม 25 กุมภาพันธ์ - 18  มีนาคม 2564) รับอีก สัปดาห์ ละ 1,000 บาท

- 31 พฤษภาคม 2564 กำหนดใช้จ่ายวันสุดท้าย ก่อนโดนตัดสิทธิ์

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ที่ต้องลงทะเบียนใหม่ 

 

- 29 มกราคม 2564 :  เริ่มลงทะเบียน ผ่าน www.เราชนะ.com-8 กุมภาพันธ์ 2564 : ตรวจสอบสิทธิ์ ผ่าน www.เราชนะ.com

- 12 กุมภาพันธ์ 2564 : ปิดรับลงทะเบียน 

- 18 กุมภาพันธ์ 2564 : เข้าแอป เป๋าตัง และกดรับสิทธฺ์ ยืนยันรับสิทธิ์ และรับเงินก้อนแรก 3,000 บาท ทันที- ทุกวัน พฤหัสบดี (เริ่ม 25 กุมภาพันธ์ - 18  มีนาคม 2564) รับอีก สัปดาห์ ละ 1,000 บาท

- 31 พฤษภาคม 2564 กำหนดใช้จ่ายวันสุดท้าย ก่อนโดนตัดสิทธิ์

 

credit ที่มา และ ภาพประกอบ จาก กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

 

มาตราการเยียวยา โควิด รอบใหม่ 2021

มาตรการเยียวยา 2021 "เราชนะ" เยียวยา 3,500 บาท  ใครมีสิทธิ์บ้าง

 

 

โฆษก รัฐบาล โพส Facebook ยืนยัน ลงทะเบียนไม่ทัน ไม่ถูกตัดสิทธฺ์

ถ้ายืนยันตัวตน โครงการเราชนะ ไม่ทันวันที่ 18 ก.พ.นี้ ไม่ต้องกังวลค่ะ

ยืนยันว่า "ไม่มีถูกตัดสิทธิ"

•เมื่อยืนยันตัวตนแล้ว จะได้วงเงินครั้งแรกเท่ากับวงเงินที่สะสมมาแต่วันที่ 18 ก.พ.64
•รับวงเงินทุกวันพฤหัส 1,000 บาท/สัปดาห์ จนครบสิทธิของโครงการ
•ใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการได้ถึง 31 พ.ค.64 

กำหนดการจ่ายเงิน เราชนะ

18 ก.พ. 64 จำนวน 2,000 บาท
25 ก.พ. 64 จำนวน 1,000 บาท
4 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท
11 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท
18 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท
25 มี.ค.64 จำนวน 1,000 บาท

 


15/2/2564

ครม.อนุมัติขยายสิทธิผู้รับโครงการเราชนะ รับเงินเยียวยา 7,000 บาท ปรับคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ สามารร่วมรับสิทธิโครงการเราชนะได้ เพิ่มเติม

ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ

- ลูกจ้างแบบจ้างเหมาของหน่วยราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกลุ่มลูกจ้างที่จ้างผ่านบริษัท ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยราชการโดยตรง

- ลูกจ้างรายวันส่วนราชการ สามารถรับสิทธิโครงการเราชนะได้

- อาสาสมัคร ต่างๆ เช่นอาสาสมัครสาธารณสุข อสม. มีสิทธิรับเราชนะ

 

 

 

 

Pin It