มาตาการ ช่วยเหลือลูกหนี้ จากโควิด 19 ระยะ 3 (2021) กสิกรไทย

มาตาการ ช่วยเหลือลูกหนี้ จากโควิด 19 ระยะที่ 3 หรือ โควิด รอบใหม่ ตามที่รัฐบาลท่านเรียก ทางธนาคาร  กสิกรไทย ได้ ออกมาตราการ หลายอย่าง มาทั้งแบบ ต้องลงทะเบียน และไม่ต้องลงทะเบียน โดยมาตราการเหล่านี้ เรียกว่า " ธนาคาร กสิกรไทย #รวมใจไม่ทิ้งกัน มาตราการช่วยเหลือ ลูกค้ารายย่อย 

 

 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ภายใต้โครงการ #รวมใจไม่ทิ้งกัน

ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน


ลดอัตราดอกเบี้ยให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร
มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563

 

บัตรเครดิตกสิกรไทย   จาก 18% เป็น 16%

บัตรเงินด่วน  จาก 28% เป็น 25%


สินเชื่อเงินด่วน จาก 28% เป็น 25%*

*มีผลเฉพาะสินเชื่อที่อนุมัติ
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป


สินเชื่อรถ   สินเชื่อรถช่วยได้  ประเภทจำนำทะเบียนรถ  จาก 28% เป็น 24%*

*มีผลเฉพาะสินเชื่อที่อนุมัติ
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป


 

ประเภทที่ 2 มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน


คุณสมบัติของลูกค้าที่สามารถเข้าร่วม


ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน หรือธุรกิจที่ปิดบริการชั่วคราวตามประกาศทางราชการ
ลูกค้าต้องไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ (NPL) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563

หลักเกณฑ์ทั่วไป


การเข้ามาตรการไม่ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ และไม่คิดค่าปรับการชำระหนี้ก่อนกำหนด
หากลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ได้ให้เข้ามาปรึกษาธนาคารเพื่อเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ KBANK

 

มาตราการ พักชำระหนี้ ของ แต่ละธนาคาร สำหรับ โควิด รอบใหม่ 2021

ธนาคาร CIMB กับมาตราการช่วยเหลือ จาก โควิด ระยะ 3 (2021)

รวมสินเชื่อ KTC Credit Card Promotion 2021

ลงทะเบียน สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ออมสิน 50,000 บาท

Pin It