มาตราการช่วยเหลือ ลูกหนี้ จาก ธนาคารกรุงศรี 2021

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ได้ออก มาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 (2564) โดยแบ่งการช่วยเหลือ ตามแต่ละประเภท ของสินเชื่อ ของลูกค้า เพื่อ ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของ โควิด 19 รอบใหม่ ในช่วงต้นปี 2564 นี้ 

 

 

สำหรับ ลูกค้า สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อบ้าน 

 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 ระยะที่ 2 (2564)
สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงศรี
(สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล) 

จะมี 4 แนวทางให้เลือก ดังนี้ 

 

 1. การ พักการชำระเงินต้น สูงสุด 3 เดือน

 2. พักการชำระหนี้  เงินผ่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย)  สูงสุดไม่เกิน  3 เดือน

 3 ปรับลดค่างวดผ่อนชำระ  (Installment)  อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 30% ของค่างวดเดิม (สินเชื่อส่วนบุคคล) 

 4. เปลี่ยนจากวงเงินหมุนเวียน (Revolving)  เป็นผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 48 เดือน  (สินเชื่อส่วนบุคคล)

 

ลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์


โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน  "กรุงศรี คอนซูมเมอร์"
กับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2

 

มาตรการที่ 1: ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าทุกราย (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท)

  • บัตรเครดิต: จากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
  • สินเชื่อส่วนบุคคลแบบชำระขั้นต่ำ: จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

 

มาตรการที่ 2: ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษและขยายเวลาผ่อนชำระ สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ (โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านโมบายแอป UCHOOSE เท่านั้น)

  • บัตรเครดิต: อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)
  • สินเชื่อบุคคล: อัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)

 

 


ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนผ่านโมบายแอป UCHOOSE ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 – 30 มิ.ย. 64

 

มาตรการที่ 3: ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนด้วยการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน (ปรับโครงสร้างหนี้) พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับลูกค้าที่มียอดค้างชำระ โดยลูกค้าสามารถแจ้งความจำนง หรือติดต่อมายังบริษัท และจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา 

 

มาตราการ พักชำระหนี้ ของ แต่ละธนาคาร สำหรับ โควิด รอบใหม่ 2021

มาตาการ ช่วยเหลือลูกหนี้ จากโควิด 19 ระยะ 3 (2021) กสิกรไทย

ธนาคาร CIMB กับมาตราการช่วยเหลือ จาก โควิด ระยะ 3 (2021)

รวมสินเชื่อ KTC Credit Card Promotion 2021

Pin It