ธนาคาร กรุงเทพฯ ช่วยเหลือ ลูกค้า จาก โควิด 2021 พักชำระหนี้

ธนาคารกรุงเทพ ออกมาตราการ ช่วยเหลือ ลูกค้า ที่มีสินเชื่อ กับ ทางธนาคาร เพื่อช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือนร้อน จาก การแพร่ระบาด ของ โควิด 19 ระลอกใหม่ หรือ รอบใหม่ในปี 2021 ที่แพร่กระจายไปกว่า 28 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ ออกมาตราการ ช่วยเหลือ ลูกค้า ที่มีสินเชื่อ กับ ทางธนาคาร

 

มาตราการ พักชำระหนี้ ของ แต่ละธนาคาร สำหรับ โควิด รอบใหม่ 2021

 

เพื่อช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือนร้อน จาก การแพร่ระบาด ของ โควิด 19 ระลอกใหม่ หรือ รอบใหม่ในปี 2021 ที่แพร่กระจายไปกว่า 28 จังหวัด ทั่วประเทศไทย 

 

ธนาคารกรุงเทพ แบ่งมาตราการ ช่วยเหลือ ตาม ประเภทสินเชื่อ 

 

1. มาตราการช่วยเหลือ ลูกค้า บุคคล 


     บัตรเครดิต    

    - ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ เหลือ 5% จากเดิม 10% 

    - ลดเพดานดอกเบี้ย จาก 18% เหลือ 16% ต่อปี               

   -  ขยายวงเงินให้ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 30,000 บาท จาก เดิม ได้ 1.5 เท่า เพิ่มให้เป็น 2 เท่า ของเงินเดือน เป็นการชั่วคราว            

    -  กรณีค้างชำระ ให้โอนภาระหนี้ บัตรเครดิต ทั้งหมดเป็น การผ่อนชำระระยะยาว และลดดอกเบี้ยอยู่ที 12%

     - สินเชื่อ บุคคล ภายใต้การกำกับ  


        ประเภท เงินกู้หมุนเวียน     

 

      - ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ   ตามความสามารถในการชำระหนี้         

       -  เปลี่ยนเป็น สินเชื่อที่มีระยะเวลา 48 งวด  หรือขยายตามความสมารถในการชำระหนี้ คิดดอกเบี้ย ไม่เกิน 22% ต่อปี 

      - เงินกู้ที่ผ่อน ชำระเป็น งวดๆ 

       - ลดค่างวด อย่างน้อย 30% ดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี - สินเชื่อ ที่อยู่อาศัย 


ให้เลือก 1 ใน 3 ประเภท 


     - เลื่อนจ่ายเงินต้น และ ดอกเบี้ย นาน 3 เดือน    

     - เลื่อนจ่ายเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย   - ลดค่างวด 

มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้า ธุรกิจ 

 

-  ปล่อยเงินกู้ เสริม สภาพคล่อง สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan )  2% ต่อปี- สินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อ ธุรกิจ 2%             

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Bankok Bank 

Pin It