ธกส ปล่อยกู้ 50,000 ให้เกษตรกร ทำทุน ค้าขาย

ธกส ปล่อยกู้ 50,000 ให้เกษตรกร ทำทุน ค้าขาย

ธกส ปล่อยสินเชื่อ พิเศษ เพื่อ เกษตรกรไทย ที่ได้รับผลกระทบ จาก การระบาดของโควิด รอบใหม่ในปี 2564 นี้ ในโครงการ "สินเชื่อพอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพ" วงเงินกู้สูงสุด รายละ 50,000 บาท

 

ลงทะเบียน สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ออมสิน 50,000 บาท 

 

 

ธกส หรือ ธนาคาเพื่อการเกษตร แห่งประเทศไทย ได้เปิดสินเชื่อ .สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ" ช่วยเหลือ เกษตรกร เพื่อใช้เป็นเงินทุก ในการสร้างอาชีพ
เพื่อให้เกษตรกร ได้ สามารถนำไป สร้างอาชีพใหม่ ได้ทั้ง

 

 

ทั้งอาชีพเกษตรกร อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรืออาชีพนอกภาคการเกษตรที่มีลักษณะเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้

(ขายของออนไลน์, ขายอาหารตามสั่ง, ขายของรถเข็น, ร้านซักรีด, ร้านเสริมสวย/ตัดผม, ร้านซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์, นวดแผนโบราณ)

 

เพื่อให้สามารถประคอง ตัวอยู่รอดได้ในช่วงที่ประเทศ ชาติ กำลังเผชิญ สภาวะวิกฤิต เช่นนี้

 

 

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ มีดังนี้

-เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือน หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และหรือ ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อแสวงหาแนวทางในการประกอบอาชีพใหม่

-ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มาก่อน (กรณีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าเดิมของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว และยังไม่แยกการทำกินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจและกู้ได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น)

-มีแผนประกอบอาชีพการเกษตรตามาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ


-ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินสินเชื่อ


-สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท

 

การชำระคืน


-ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

 

อัตราดอกเบี้ย เงินกู้

 

 

เดือนที่ 1-3 : ร้อยละ 0 ต่อปี (ปลอดดอกเบี้ย)
เดือนที่ 4 เป็นต้นไป : MRR* (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี)

 

หลักประกันเพื่อกู้สินเชื่อ

 

-ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
-ใช้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
-ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท

 

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) ได้เลยที่ Line: @BAACFamily หรือคลิก https://bit.ly/36qcgTT

 

https://www.facebook.com/baacthailand/