ธกส กับมาตราการ พักชำระหนี้ ช่วย ลูกค้าจาก โควิด รอบใหม่ 2021

ธกส กับมาตราการ พักชำระหนี้ ช่วย ลูกค้าจาก โควิด รอบใหม่ 2021

ธกส พักชำระหนี้ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของ โควิด 19 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นในปี 2021 นี้ ด้วย การพัก ชำระหนี้ ทั้งระบบ 1 ปี ธกส พักชำระหนี้ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของ โควิด 19 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นในปี 2021 นี้ ด้วย การพัก ชำระหนี้ ทั้งระบบ 1 ปี 

 

มาตราการ พักชำระหนี้ ของ แต่ละธนาคาร สำหรับ โควิด รอบใหม่ 2021 

 

 

มาตราการช่วยเหลือ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 ระลอกใหม่

 


มาตราการ พักชำระหนี้ 

 

พักชำระหนี้ ทั่วประเทศ   


    -  สำหรับ ผู้ที่ ทำสัญญา ก่อน 1 เมษายน 2563     -   พักชำระหนี้ให้ 1 ปี     -    พักงวด เมษายน 2563 ถึง มีนาคม 2564 พักชำระหนี้ 28 จังหวัด ที่มีการแพร่ระบาด ในปี 2564

 

ต้องแจ้งความประสงค์ ขอพักชำระหนี้ ผ่าน 4 ช่องทาง
    -  Line : @BAACFAMILY     -  www.baac.or.th   - Call Center 02 555 0555   - ติดต่อด้วยตัวเอง ที่ สาขา ธ.ก.ส. ทุกแห่งทั่วประเทศ

- พักหนี้ Covid 19 เกษตรกร และ SME เป็นเวลา 1 ปี / 6 เดือน- พักหนี้ ผู้ประกอบการ SME (นอก LPH) / สถาบัน   : 6 เดือน  ต้องมีการทำสัญญาเงินกู้ก่อน 1 มกราคม 2564  และจะทำการพักให้ ตั้งแต่ งวดเดือน ธ.ค 2563 ถึง พฤษภาคม  2564

- พักหนี้ สินเชื่อ ฉุกเฉิน Coivd 19  เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ งวดเดือน ธ.ค 2563 ถึง พฤษภาคม  2564

-พักหนี้สินเชื่อ แก้ไขหนี้นอกระบบ  : 1 ปี ต้องเป็น สัญญาก่อน 1 มกราคม 2564 และ พักให้ตั้งแต่ มกราคม ถึง ธันวาคม 2564


มาตราการ ลดภาระหนี้


ชำระดีมีคืน 


     - เกษตรกร และ บุคคล รับคืน ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ของดอกเบี้ย ที่ชำระจริง แต่ไม่เกิน รายละ 5,000 บาท 

     - กลุ่ม บุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล (ไม่รวม สหกรณ์ นอกภาคเกษตร และองค์กรณ์ ) จะคืนดอกเบี้ยให้ 10%  ไม่เกิน รายละ 50,000 บาท 
โครงการลดภาระหนี้  
      ดอกเบี้ย ที่คืน นำมาตัดชำระเงินต้น และหากมีเงินคงเหลือ จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ เกษตรกร

 

 

 

Top