อันดับความหนาแน่นของประชากร ต่อพื้นที่ ของประเทศอาเซียน ปี 2019

ความหนาแน่นของประชากร ของโลก คือตัวชี้วัด ความหนาแน่น ต่อตารากิโลเมตรว่า 1 ตารางกิโลเมตร มีประชากร อยู่เท่าไร ยิ่งมีมาก แสดงว่า ประเทศ นั้น มีประชาหนาแน่นมาก แบบที่เรียกกันว่าอยู่กันแบบ แออัด ที่ดิน มีราคาแพง การอยู่อาศัยส่วนใหญ่ จะเป็นแนวตั้ง มากกว่า

 

จาก ข้อมูลล่าสุด ในปี 2019 โดยการรวบรวมของ https://www.populationpyramid.net/

ประเทศ ไทย มีประชากร 69.88 ล้านคน มีพื้นที่ 513,200 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่น 136 คน ต่อตารางกิโลเมตร เท่ากับ ทุก 1 ตารางกิโลมเตร จะมีคนไทยอยู่ เฉลี่ยที่ 136 คน แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ไป กระจุกตัวตามเมืองใหญ่..

ความหนาแน่น ของจำนวนประชากร ของประเทศ ไทย นั้นอยู่อันดับ ที่ 62 ของโลก  

 

อันดับความหนาแน่นของประชากร ต่อตารางกิโลเมตร ของประเทศ อาเซียน

 

 

  1. สิงคโปร์ อยู่อันดับ 2  ของโลก    ที่ 8,136 คน / ตารางกิโลเมตร
  2. ฟิลิปปินส์ อันดับที่ 23 ของโลก   ที่ 8,136 คน / ตารางกิโลเมตร
  3. เวียดนาม อันดับที่ 32 ของโลก   ที่      294.10 คน / ตารางกิโลเมตร
  4. อินโดนีเซีย อันดับที่ 59 ของโลก ที่     143.1 คน / ตารางกิโลเมตร
  5. ประเทศไทย อันดับที่ 62 ของโลก ที่    136 คน / ตารางกิโลเมตร
  6. มาเลเซีย อันดับที่ 88 ของโลก ที่    97.85 คน / ตารางกิโลเมตร
  7. กัมพูชา อันดับที่ 93 ของโลก   ที่     92.36 คน / ตารางกิโลเมตร
  8. ติมอ เลสเตร์  อันดับที่ 94 ของโลก   ที่    88.77 คน / ตารางกิโลเมตร
  9. พม่า  อันดับที่ 101 ของโลก   ที่     80.42 คน / ตารางกิโลเมตร
  10. ลาว อันดับที่ 145 ของโลก   ที่ 30.74 คน / ตารางกิโลเมตร

 

 

 

ตารางเปรียบเทียบ ความหนาแน่น ของประชากร ต่อพื้นที่ ในปี 2019

           

ลำดับ

 

ประเทศ

ความหนาแน่น / ตรม.

พื้นที่ (ตรม.)

จำนวนประชากร (ล้านคน)

1

 

มาเก๊า

21,450.00

30.30

0.65

2

 

สิงค์โปร์

8,136.00

719.00

5.85

3

 

ฮ่องกง

6,787.00

1,105.00

7.50

4

 

บาเรนห์

2,205.00

771.00

1.70

5

 

มัลดีฟ

1,800.00

300.00

0.54

6

 

Malta

1,375.00

320.00

0.44

7

 

บังคลาเทศ

1,116.00

147,630.00

164.69

8

 

ปาเลสไตน์

847.20

6,020.00

5.10

9

 

บาร์บาดอส

674.40

430.00

0.29

10

 

เลบานอน

653.60

10,450.00

6.83

23

 

ฟิลิปปินส์

365.30

300,000.00

109.58

32

 

เวียดนาม

294.10

330,967.00

97.34

59

 

อินโดนีเซีย

143.10

1,910,931.00

273.52

62

 

ประเทศไทย

136.00

513,120.00

69.80

88

 

มาเลเซีย

97.85

330,800.00

32.37

93

 

กัมพูชา

92.36

181,040.00

16.72

94

 

ติมอร์เลสเตอร์

88.77

14,870.00

1.32

101

 

พม่า

80.42

676,590.00

54.41

145

 

ลาว

30.74

236,800.00

7.28

           

 

 

อันดับ จำนวนประชากรของ ประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียน ในปี 2019

 

1. อินโดนีเซีย 273.52 ล้านคน

2. ฟิลิปปินส์   109.58 ล้านคน

3. เวียดนาม    97.34 ล้านคน

4. ไทย  69.80 ล้านคน

5. พม่า  54.41 ล้านคน

6. มาเลเซีย 32.37 ล้านคน

7. กัมพูชา  16.72 ล้านคน

8.  ลาว 7.28 ล้านคน 

9. สิงคโปร์   5.85 ล้านคน

10 ติมอร์ เลสเตร์  1.32 ล้านคน 

 

 

 

 

 

Pin It