สรุปขั้นตอน การ เข้ารับ การฉีดวัคซีนโรค โควิด โดย  กำหนดการ ลงทะเบียน รับวัคซีนโควิด 19  สำหรับ ประชาชนทั่วไป คาดว่าจะอยู่ช่วงเดือน พฤษภาคม เป็นต้นไป เพราะในช่วงแรกที่เข้ามา จะเป็นสำหรับ บุคคลกรทางการแพทย์ แต่อย่างไร ก็ตาม เราควรจะ ได้ รับรู้ ขั้นตอน ในการ เข้ารับการ ฉีดวัคซีน กันไว้ เพื่อ ความเข้าใจ ในขันตอน และ การปฏิบัติ 

 

โดย ขั้นตอนที่ นำมาแชร์ ในวันนี้จะเป็น ขั้นตอน ของ สถาบันบำราศนราดูร 

 

8 ขั้นตอนฉีดวัคซีนโควิด ของสถาบันบำราศนราดูร 

 


1.ลงทะเบียนโดยใช้เครื่อง KIOSK ลดการสัมผัส


2.ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต

3.คัดกรอง ซักประวัติ

4.รอฉีดวัคซีน

5.รับบริการฉีดวัคซีน ใช้เวลา 5-7 นาที

6.ให้นั่งพักรอสังเกตอาการจนครบ 30 นาทีมีการจัดห้องปฐมพยาบาล แพทย์/ วิสัญญีพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมดูแล และ

ทุกรายต้องสแกน Line official account “หมอพร้อม”

เพื่อใช้ติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน แจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่ 2


7.ก่อนกลับบ้าน พยาบาลจะตรวจสอบเวลาว่าครบ 30 นาที สอบถามอาการ และให้คำแนะนำ พร้อมแจกเอกสารให้ความรู้


8.มี Dash Board จาก Line OA “หมอพร้อม” แสดงการประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนแต่ละชนิด

 

ทั้งนี้ เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม จะได้รับใบยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทาง Line OA “หมอพร้อม” อีกด้วย

Pin It