ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 3 กลุ่มสาขาอาชีพ 2021

 

15 กุมภาพันธ์ 2564  Facbook แฟนเพจ รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล  รายงานข่าวว่า ครม ใน อนุมัติ ให้มีการปรับ อัตราค่าแรง รายวัน กลุ่มแรงงาน ฝีมือ 3 กลุ่ม 

 

ครม.เห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มสาขาอาชีพ รวม 13 สาขา ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อให้ลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพและแต่ละระดับได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมเป็นธรรม และสอดคล้องกับทักษะฝีมือความรู้ความสามารถของตน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1.กลุ่มช่างอุตสาหกรรม ค่าจ้างตั้งแต่ 460 - 630 บาทต่อวัน ได้แก่

 


1)ช่างกลึง
2)ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC
3)ช่างควบคุมเครื่อง Wire Cut
4)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

2.กลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างต่อวันตั้งแต่ 440 - 540 บาทต่อวัน ได้แก่


1)ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
2)ช่างโทรคมนาคม(ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)
3)ช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเปิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller: PLC)
4)ช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า (MICE : Meeting Incentives Conventions Exhibitions)
5)ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

3.กลุ่มช่างเครื่องกล ค่าจ้างตั้งแต่ 415 - 430 บาทต่อวัน ได้แก่


1)พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า
2)พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์
3)ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์
4)ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

ทั้งนี้ ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จะมีผลบังคับใช้ 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

Pin It