ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” สินเชื่อ SME ท่องเที่ยว

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” 1 หมื่นลบ.

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ “SMEs มีที่ มีเงิน” สำหรับ SME ภาคธุรกิจท่องเที่ยว ตามมติ ครม. เมื่อ 15ก.พ.64 วงเงิน 10,000 ล้านบาท ลงทะเบียนยื่นกู้ทาง www.gsb.or.th เริ่ม 18 ก.พ - 30 มิ.ย.64 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

 

 



โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SMEs มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

 

 

เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถใช้ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากธนาคาร

เพื่อนำเงินกู้ไปใช้เสริมสภาพคล่องให้กิจการ หรือเพื่อไถ่ถอนที่ดินซึ่งทำสัญญาขายฝากกับเอกชนไว้ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

ซึ่งธนาคารให้วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินราชการ

ระยะเวลากู้ 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษตามนโยบายรัฐบาล

ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อปี

ปีที่ 2 0.99% ต่อปี และปีที่ 3 5.99% ต่อปี

 


ขั้นตอน ลงทะเบียน พักชำระหนี้ ออมสิน 2564

ลงทะเบียน สินเชื่อ เสริมพลังฐานราก ออมสิน 50,000 บาท

ออมเงิน 200 บาท หวังเงิน 3 ล้านบาทด้วย สลากออมสิน

เช็คสิทธิ์ ออมสิน ช่วย ธุรกิจท่องเที่ยว สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ


 

 

 

กรณีบุคคลธรรมดาจำนวนเงินให้กู้ 1-10 ล้านบาท นิติบุคคลจำนวนเงินให้กู้ 1-50 ล้านบาท

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-299-8899 

Pin It