วิธี เช็คเงินใน บัตรคนจน และ สิทธิ์เราชนะ

วิธี เช็คเงินใน บัตรคนจน และ สิทธิ์เราชนะ

ผู้ที่มีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เดิม จะได้รับสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ จากภาครัฐ เดือน ละ 200-300 บาท  แปรผัน หรือขึ้นอยู่กับ รายได้ ของแต่ละบุคคล การตรวจสอบ วงเงิน ในบัตร คนจน ก่อนนำไปรูดใช้ ของ นั้น มีดังนี้

 

 

วิธี เช็คเงินใน บัตรคนจน 

 

1. เช็ค วงเงิน คงเหลือ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านตู้ ATM กรุงไทย

 

1  สอด “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เข้าไปที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
2 ใส่รหัสบัตร
3  เลือกเมนู “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
4 เลือกเมนู ขอดูยอดเงินคงเหลือ เพื่อตรวจสอบยอดเงินในบัตร
5 หากต้องการถอนเงิน ให้เลือกเมนู ต้องการใช้บริการอื่น เพื่อทำการถอนเงิน

 

2. เช็กผ่านโทรศัพท์มือถือ

สามารถเช็กได้ โดยการติดต่อ Call center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ มีขั้นตอนดังนี้

  1. โทรเบอร์ 02-109-2345
  2. จากนั้นกดหมายเลข 3 แล้วตามด้วยหมายเลข 2
  3. กดเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  4. ระบบจะขึ้นให้กดรหัส ATM จำนวน 6 หลัก เพื่อเช็กยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

สิทธิ์ เราชนะ กับ บัตรคนจน ที่มี ประกันสังคม

 

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้อัตโนมัติ ถ้ารายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 

สิทธิ์บัตรคนจน   ได้รับอะไรบ้าง 

1 วงเงิน 200-300 บาท ใช้ ซื้อของร้านธงฟ้า ได้ทุกเดือน

2. เงินประชารัฐ  500 (ได้ 3 เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2564)

3. วงเงิน สำหรับ ค่าโดยสารรถสาธารณะ   แยก เป็น 3 วงเงิน 


     - รถไฟ 500 บาท       

      - รถทัวร์ 500 บาท       

        -  รถเมล์  ขสมก และรถไฟฟ้า 500 บาท (เฉพาะ กทม และ ปริมณทล)


4.  เงิน ส่วนลด ค่าซื้อแก็ส 45 บาทต่อรอบ 3 เดือน 
5.  รับเงินเราชนะ เดือน 5,12,19,26 กุมภาพันธ์ 2564  อาทิตละ 700 บาท/สัปดาห์ 
6.  เงินช่วย ค่าน้ำประปา 100 บาท  (จ่ายไปก่อน โอนคืนเข้าบัตรที่หลัง)

7 เงินช่วยเหลือ ค่าไฟ 230 บาท  (จ่ายไปก่อน โอนคืนเข้าบัตรทีหลัง)
8 ถ้าเป็น ผู้พิการ จะได้รับ สิทธิ์ เพิ่ม อีก 200 บาท

 

 

 

ลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2564

 

 

ตารางเงินเข้าบัตรคนจน รับเงิน เราชนะ

 

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 5 ก.พ.2564
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 12 ก.พ.2564
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 19 ก.พ.2564
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 26 ก.พ.2564
ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 5 มี.ค.2564
ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 12 มี.ค.2564
ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 19 มี.ค.2564
ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 26 มี.ค.2564

 

หลักเกณฑ์การโอนเงินเข้าบัตรฯจะแบ่งเป็น

1.กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

 

จะได้รับเงินโครงการเราชนะ 675 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท

 

2.กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 

จะได้เงินตามโครงการเราชนะ 700 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

 

**ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯจะได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพอยู่แล้วเดือนละ 700-800 บาท เมื่อนำมารวมกับเงินเยียวยาโครงการเราชนะที่จะได้ 5,400-5,600 บาทตลอดเวลา 2 เดือน จะทำให้กลุ่มนี้รับเงินสวัสดิการจากภาครัฐนาน 2 เดือนรวมทั้งสิ้น 7,000 บาท

 

 

กำหนการเงิน บัตคนจน เข้า เดือน มีนาคม

หยิบปฏิทินมากาไว้เลย✨ เดือนมีนาคมนี้ เงินจะเข้าวันไหนอีกบ้าง ?
.
📌1 มี.ค.📌
🌟ค่าสินค้าอุปโภค-บริโภค 700-800 บาท/เดือน
🌟ค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาท/เดือน
ใครได้บ้าง: ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
.
📌5 มี.ค.📌
🌟วงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเราชนะ งวดที่ 5 675-700 บาท/เดือน ทุกวันศุกร์
ใครได้บ้าง: ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
📌12 มี.ค.📌
🌟วงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเราชนะ งวดที่ 6 675-700 บาท/เดือน ทุกวันศุกร์
ใครได้บ้าง: ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
.
📌18 มี.ค.📌
🌟ค่าไฟฟ้า
ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ค่าไฟฟ้าฟรี
🌟ค่าประปา
ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน
ใครได้บ้าง: ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์
.
📌19 มี.ค.📌
🌟วงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเราชนะ งวดที่ 7 675-700 บาท/เดือน ทุกวันศุกร์
ใครได้บ้าง: ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
📌26 มี.ค.📌
🌟วงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเราชนะ งวดที่ 8 675-700 บาท/เดือน ทุกวันศุกร์
ใครได้บ้าง: ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

Top