กู้เงิน แบบไม่มีดอกเบี้ย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กู้เงิน แบบไม่มีดอกเบี้ย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำหรับ SME ที่ประสบปัญหาทางการเงิน แต่ยังเล็ง เห็น ความสำคัญของการ พัฒนา ฝีมือแรงงาน ของ พนักงาน ในองค์กรณ์ สามารถ ทำเรื่องของกู้เงิน แบบไม่มีดอกเบี้ย จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กู้ได้ สูงสุด 1 ล้านบาท  สำหรับ SME ที่ประสบปัญหาทางการเงิน แต่ยังเล็ง เห็น ความสำคัญของการ พัฒนา ฝีมือแรงงาน ของ พนักงาน ในองค์กรณ์ สามารถ ทำ เรื่องของกู้เงิน แบบไม่มีดอกเบี้ย จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กู้ได้ สูงสุด 1 ล้านบาท  

กู้ได้ตั้งแต่ 16 กรกฏาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564 


ผู้ที่มี สิทธิ์ กู้ยืม  

1. ผู้ดำเนินการฝึก

2. ผู้ดำเนินการทดสอบ มาตราฐาน ฝีมือแรงงาน

3. ผู้ประกอบกิจการ 

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

คุณสมบัติผู้กู้


1. เป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล ที่มีสัญชาติไทย

2. ไม่เป็น บุคคลล้มละลาย

3. ไม่เป็น ลูกหนี้ของ กองทุน


ประโยชน์ที่จะได้รับ  


1.  ค่าใช้จ่ายที่ใช้ ในการ ฝึกอบรม ลูกจ้าง ของตน สามารถนำไป ยกเว้น ภาษี ได้ ร้อยละร้อย
2.  จำนวน ลูกจ้าง ที่ได้รับ การฝึกอบรม หรือผ่านการทดสอบ มาตราฐาน ฝีมือแรงงาน นำไป ยื่นประเมิน เงินสมบท
3.  ลูกจ้าง ได้รับ การพัฒนาทักษะ ฝีมือ เพิ่ม ผลิดภาพแรงงาน ลด ต้นทุนการผลิต

 

 

Top