การเคหะ ให้ผู้มีรายได้ น้อย จองเช่าบ้าน ราคา 1,500 บาท/เดือน

การเคหะ ให้ผู้มีรายได้ น้อย จองเช่าบ้าน ราคา 1,500 บาท/เดือน

การเคหะแห่งชาติ เตรียม เปิดให้ ผู้มีรายได้น้อย ได้จอง บ้านเช่า ราคาถูก เพียง 1,500 บาท/ เดือน ด้วยพื้นทีใช้สอยขนาด 30 ตรม. เริ่มจองได้ตั้งแต่ 23 -30 มีนาคม 2564 พร้อม ด้วยการส่งเสริม การประกอบอาชีพ  นำร่อง 2 โครงการรวม จำนวน 572 หน่วย คือ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 หน่วย และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย

 

นำร่อง 2 โครงการรวม จำนวน 572 หน่วย

 

1  โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 หน่วย

2 โครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย

 

แบบบ้านที่เปิดให้เช่า ของการเคหะแห่งชาติ

สำหรับบ้านมีให้เลือก 4 แบบ ประกอบด้วย

 

 1. แบบ X สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร ค่าเช่า 1,500 บาท/เดือน
 2. แบบ A สำหรับผู้มีสถานะโสด พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร ค่าเช่า 2,000 บาท/เดือน
 3. แบบ B สำหรับครัวเรือนใหม่ 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตรค่าเช่า 2,500 บาท/เดือน
 4. แบบ C สำหรับครอบครัว 2 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร ค่าเช่า 3,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เช่าบ้าน

 • สัญชาติไทย
 • ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 • เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
 • เป็นผู้พิการ
 • เป็นผู้สูงอายุ
 • เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน
 • เป็นผู้มีความพร้อมอบรมเพื่อประกอบอาชีพกับ กคช. ตั้งแต่อาชีพเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์ บริการชุมชน เช่น ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ตลาด คอมมูนิตี้มอล์ มินิมอล์

รายละเอียดการจองเช่า

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนจองเช่า ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 24.00 น.

1. ผ่านเว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th

2. ไลน์ @NHA.THAILAND

3 .สามารถไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1615

 

สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านช่องทางการสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเพิ่ม “การเคหะแห่งชาติ” เป็นเพื่อนในไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางการลงทะเบียนจองบ้านเช่า มาให้ดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียน เช่าบ้าน การเคหะแห่งชาติ

 • 1.สแกนคิวอาร์โค้ด เป็นเพื่อนกับไลน์ของ “การเคหะแห่งชาติ”
 • 2.จากนั้นเข้าไปที่แชท กดปุ่ม “ลงทะเบียนผู้เช่า
 • 3.ระบบจะนำเข้าสู่เว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ ให้กดเลือกโครงการที่สนใจ
 • 4.จากนั้นกดรายละเอียดโครงการ แล้วเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง แล้วกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
 • 5.ระบบจะนำไปสู่หน้า ระเบียบ ข้อบังคับที่ควรทราบ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก จากนั้นกด “ตกลง”
 • 6.ระบบจะนำไปสู่หน้า ลงทะเบียน จากนั้นให้กรอกข้อมูล
 • 7.ระบบจะนำไปสู่หน้า เอกสารและหลักฐาน โดยมีเอกสาร 2 ประเภทที่ต้องการ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน และ เอกสารรับรองรายได้ (สามารถถ่ายรูปผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือได้) จากนั้นกด “ถัดไป”
 • 8.ผู้ที่ไม่ผ่านเข้าร่วมหลักเกณฑ์ ระบบจะขึ้นว่า “คุณสมบัติท่านไม่เข้าหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ”
 • 9.ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ระบบจะประมวลผลแบบบ้านที่เลือกได้ ให้กดเลือกแบบบ้านที่แสดงผลบนหน้าจอเพื่อไปยังส่วนถัดไป
 • 10.จากนั้นระบบจะขึ้นหน้าให้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล หากถูกต้อง ให้กด “ยืนยัน”
 • 11.จากนั้นระบบจะขอเลข OTP ที่ส่งไปยังข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้
 • 12.เมื่อกรอกเลข OTP แล้ว ให้กด “ยืนยัน”
 • 13.ระบบจะขึ้นข้อความว่า “บันทึกข้อมูลสำเร็จ ขอบพระคุณที่เข้าร่วมโครงการ”