พันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สามารถซื้อ-ขาย ผ่านแอป เป๋าตัง

พันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สามารถซื้อ-ขาย ผ่านแอป เป๋าตัง

ผู้ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต รุ่น SB236A และ รุ่นวอลเล็ต สบม.-2 SB248A ซื้อ-ขาย-เปลี่ยนมือ บนแอปเป๋าตังได้แล้ววันนี้‼

--------------------------------

ผู้อำนวยการ สำนักงาน บริหารหนี้สาธารธ


📣📣 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า ผู้ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น SB236A อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.7% ต่อปี ที่จำหน่ายเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 วงเงิน 200 ล้านบาท และพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นวอลเล็ต สบม.-2 SB248A อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.7% ต่อปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท ที่จำหน่ายเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นดังกล่าวในตลาดรองด้วยตนเองผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้แล้ววันนี้‼

 

แสกน ใบหน้า 

💢💢 ทั้งนี้ ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรประชาชน (Dip chip) ที่ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสแกนใบหน้าในแอปพลิเคชันและทำธุรกรรมตลาดรองได้ทันที ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถเช็คราคาพันธบัตร ตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรม และรับเงินจากการขายได้ทันที โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

💥💥 ประชาชนที่ให้ความสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ ขอให้ติดตามข่าวสารการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ http://www.pdmo.go.th และ Facebook ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
☎ หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5809/ 0 2265 8050 ต่อ 5307