รวมเบอร์โทร ติดต่อ ฉุกเฉิน ของทุกธนาคาร และสถาบันการเงิน

รวมเบอร์โทร ติดต่อ ฉุกเฉิน ของทุกธนาคาร และสถาบันการเงิน

ทางธนาคาร แห่งประเทศไทย ได้ รวบรวมเบอร์ โทรติดต่อ ฉุกเฉิน สำหรับ สถาบันการเงิน ในประเทศไทย พร้อม ลิงค์เว็บไซด์ อย่างเป็นทางการ ของ สถาบันการเงิน เพื่อประโยชน์ ของผู้ใช้บริการ

 

1. ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ

ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   http://www.bangkokbank.com
1333 / 0 2645 5555
ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   http://www.krungthai.com
0 2111 1111
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
   http://www.krungsri.com
1572
ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   http://www.kasikornbank.com
0 2888 8888

ธ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

   http://www.kkpfg.com  

0 2165 5555
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
   http://www.cimbthai.com
0 2626 7777
ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
   http://www.tmbbank.com
1558
ธ. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
   http://www.tisco.co.th
0 2080 6000, 0 2633 6000
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   http://www.scb.co.th
0 2777 7777
ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน)
   http://www.thanachartbank.co.th
1770
ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
   http://www.uob.co.th
0 2285 1555
ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
   http://www.lhbank.co.th
1327, 0 2359 0000
ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
   https://www.sc.com/th/
0 2724 4000
ธ. ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
   http://www.icbcthai.com
0 2629 5588

2. ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
   http://www.tcrbank.com
0 2203 6500, 0 2697 5454

3. ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ

ธ. เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   https://overseasweb.megabank.com.tw/osib/
0 2259 2000
ธ. แห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
   http://www.bankofchina.com/th/th/
0 2286 1010 ต่อ 2510 หรือ 2520
ธ. เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
   http://www.anz.com/thailand
0 2263 9756

4. สาขาธนาคารต่างประเทศ

ธ. ดอยซ์แบงก์
    http://www.db.com/thailand
E-mail: dbbk.mnccoverage@list.db.com
ธ. ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
   http://www.citibank.co.th
1588
​ธ. มิซูโฮ จำกัด
    http://www.mizuhobank.com/thailand/index.html
0 2002 0222
ธ. เจพีมอร์แกน เชส
   http://www.th.jpmorgan.com
0 2684 2000

5. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
   http://www.smebank.co.th
1357
ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
   http://www.baac.or.th
0 2555 0555
ธ. เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
   http://www.exim.go.th
0 2271 2929
ธ. ออมสิน
   http://www.gsb.or.th
1115
ธ. อาคารสงเคราะห์
   http://www.ghbank.co.th
0 2645 9000
ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย
   http://www.ibank.co.th/
1302
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
   http://www.smc.or.th/
0 2018 3636
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
   http://www.tcg.or.th
0 2890 9999

6. Non Bank

บ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
   http://www.ktbleasing.co.th
0 2299 3888
บ. แคปปิตอล โอเค จำกัด
   http://www.capitalok.com
0 2515 3200
บ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
   http://www.jmtnetwork.co.th/
0 2308 9999
บ. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
   https://www.centralthe1card.com/product/the1loan
0 2627 4999
บ. ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
   http://www.singerthai.co.th
0 2352 4777
บ. ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
   http://www.citiadvance.co.th
0 2788 2788
บ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
   http://www.tlt.co.th
0 2660 5555
บ. เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
   https://www.tescolotusmoney.com/
1712
บ. ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
   http://www.buyatsiam.com
0 2777 7777
บ. ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
   http://www.tcapital.co.th/
0 2744 2222
บ. บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   http://www.ktc.co.th
0 2123 5000
บ. บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด 
    http://www.krungsricard.com
 

- ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

0 2296 5566
   - ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์
0 2627 4788

- ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า

0 2646 3000

- ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม

0 2646 3555

- ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด

0 2646 3333
บ. พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
   http://www.promise.co.th
1751
บ. เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
   http://www.muangthaileasing.co.th
0 2880 1033
บ. วี แคช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
   http://www.vcash.co.th
0 2645 0555
บ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด
    https://www.saksiam.com/th/home
0 5544 0372
บ. อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด
   http://www.americanexpress.co.th
0 2273 5544
บ. อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
   http://www.firstchoice.co.th/GEMFC/home/
0 2627 8000
บ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
   http://www.KrungsriAuto.com
0 2740 7400
บ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
   http://www.aeon.co.th
 

-  กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลาง

0 2665 0123

 -  ภาคเหนือ

0 5311 3123

 -  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0 4369 9123

 -  ภาคใต้

0 7427 1000
บ. อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
   http://www.easybuy.co.th
0 2695 0000
บ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
   http://www.ask.co.th
0 2679 6226
บ. เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
   http://www.sgf.co.th
0 2619 1100

7. เครดิตบูโร

บ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
     https://www.ncb.co.th/

0 2643 1250

 

Credit ที่มา จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย