ประกันสังคม เปิดลงทะเบียนตรวจโควิด 19 ฟรี ต้องทำอย่างไรบ้าง เช็กเลย  

ประกันสังคม เปิดลงทะเบียนตรวจโควิด 19 ฟรี สามารถ ตรวจ โควิด ได้ที่โรงพยาบาล ในที่ ผู้ประกันตนได้เลือกไว้ หรือ โรงพยาบาลในเครือประกันสังคม ทุกแห่ง และ รักษาฟรี 

 

กระทรวงแรงงาน บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สปสช. และกรุงเทพมหานคร เพิ่มช่องทางหน่วยบริการตรวจโควิด-19 เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี เริ่มต้นวันที่ 17 เมษายนนี้ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตาม มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี โดยกระทรวงแรงงานประสานโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมมาให้บริการ ณ อาคากีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) "

 

 

แต่หากไม่สะดวก สามารถเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิที่เลือกไว้  หรือ  สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว และเป็นการช่วยแก้ปัญหาควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไปสู่วงกว้าง

 

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้ตรวจ โควิดฟรี 

 

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่เดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์และเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องรับการตรวจคัดกรอง ได้แก่

 

- มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด

- มีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

- เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีอาการป่วย มีไข้ เจ็บคอ ไอ หรือมีอาการอื่น ๆ ร่วม

 

แล้ว ถ้า ผู้ประกันตน ตรวจ โควิด แล้วติดเชื้อ ต้องทำอย่างไร

 

หากพบว่าผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชื้อโควิด-19 จะต้อง ส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม

โดยผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด -19 จะได้รับการรักษาฟรี ในโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม ซึ่งมีอยู่จำนวน 81 แห่ง ที่มีความพร้อม มีเตียงรองรับกว่า 1,000 เตียง มีHQ 200 กว่าเตียง

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน ออนไลน์ เพื่อ  รับการตรวจ โควิด ฟรี 

 

1. เข้า เว็บไซด์ การตรวจ โควิด ฟรี ของ ประกันสังคม คลิก 

2. ใส่เลขบัตรประชาชน   

 

ระบบ จะพาท่านไปยังหน้า แบบประเมินความเสี่ยง

1.  ทำแบบประเมิน ความเสี่ยง ตามความเป็นจริง 

2.  กรอกข้อมูล ส่วนบุคคล ของท่าน ตามจริง    

 • เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • วันเดือนปีเกิด
 • อายุ
 • เบอร์ติดต่อ
 • เพศ
 • คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
 • สัญชาติ
 • เชื้อชาติ
 • อาชีพ
 • ที่อยู่ตามบัตรประชาชน และที่ติดต่อได้
 • จังหวัดที่เข้ารับการคัดกรอง
 • โรงพยาบาลที่เข้ารับการคัดกรอง
 • ระบุพื้นที่ตรวจลงทะเบียนหรือจุดตรวจ
 • การนัดหมายเข้ามา
 • ประเภท สรุปความเสี่ยง
 • วันที่และเวลาเข้ารับบริการ
 • ต้องการใบรับรองแพทย์หรือไม่

เมื่อกรอก ข้อมูล ทุกช่อง ครบแล้ว อย่าลืม กด บันทึกข้อมูล นะครับ

 

 

 

 

Pin It