การลงทะเบียนเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสงคม และ เงิน เข้าวันไหนบ้าง

เงินสงเคราะห์ บุตร คือเงิน ที่ประกันสังคม มอบให้ผู้ประกันตน ไม่ว่าจะเป็นชายหรือ หญิง ก็ได้  ถ้า ผู้ชายทำงาน และ เป็นผู้ประกันตน แต่ ภรรยา ไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ฝ่ายชายก็สามารถเบิกแทนได้ และ เงิน สงเคราะห์ บุตร์ นี้จะมอบให้ ผู้ประกันตน ต่อ บุตรได้ไม่เกิน 3 คน และ บุตร นั้นจะต้อง อายุ ยังไม่เกิน 6 ปี เดิม มอบให้

เดือน ละ 600 บาท ต่อบุตร 1 คน และ ต่อเดือน แต่ หลังจาก 30 เมษายน 2564 นี้เป็น ต้นไป เงิน สงเคราะห์ บุตร ของประกันสังคม จะปรับเพิ่มเป็น 800 บาท จ่ายทุกสิ้นเดือน

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน รับเงิน สงเคราะห์บุตร ของประกันสังคม  สำหรับผู้ประกันตน 

1. ยื่นเอกสาร ด้วยตัวเอง ที่ประกันสังคม 

    1.1. กรอกแบบ ฟอร์ม สปส 2-01  

    1.2  แนบเอกสาร สูติบัตร บัตรประชาชน ผู้ประกันตน (พ่อ หรือแม่ )

    1.3  สำเนา บัญชี เงินฝาก แบบ ออมทรัพย์ 

     1.4  ทะเบียนสมรส หรือ หนังสือ รับรอง บุตร ในกรณี ที่ ผู้ประกันตน ชาย หรือ ฝ่ายพ่อ เป็นผู้ยื่น ขอใช้สิทธิ์

 

2  ติดต่อประกันสังคม ผ่าน ออนไลน์ ยุค New Normal  ผ่านทาง ไลน์ หรือ Facebook 

    ทำผ่านระบบ ออนไลน์ ดาวโหลด แบบฟอร์ม สปส 2-01 เสร็จแล้ว รวมเอกสาร ตามข้อ 1 ส่งไปรษณีย์

 

เงือนไขเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม 

1. แม่ หรือ พ่อ ต้องเป็นผู้ประกันตน

2. มีการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

3. เป็นบุตร ถูกต้องตามกฏหมาย

4. บุตร นั้น จะต้องอายุไม่เกิน 6 ปี

5. ขอเงิน สงเคราะห์บุตร ไม่เกิน คราวละ 3 คน/ครอบครัว

 

บุตร ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข หรือ ไม่มีสิทธ์ได้รับเงิน สงเคราะห์บุตรประกันสังคม 

1. สิทธิ์ ผู้ประกันตน ของ บิดา หรือมารดา สิ้นสุดลง

2. ยกบุตรไปเป็นบุตรบุญธรรม ผู้อื่น

3. บุตร นั้น อายุเกิน 6 ปี บริบูรณ์ 

4. บุตร เสียชีวิต 

 

ขั้นตอนการเช็คเงิน และ กำหนดเงินสงเคราะห์ บุตรเข้าวันไหน

 

เช็คยอดเงิน สงเคราะห์บุตร ทาง แอปพลิเคชัน

 

1. ดาวโหลด แอป SSO Connect 

2. เข้าสู่ระบบ หากยังไม่มี User Name ให้กดสมัคร 

3. เลือกเมนู "การเบิกสิทธิปรโยชน์" 

4.  ระบบ จะแสดง รายการ เงิน ที่ท่านได้รับ 

 

เช็คยอดเงิน สงเคราะห์บุตร ทางหน้าเว็บไซด์

 

1. เข้าเว็บไซด์ของประกันสังคม www.sso.go.th

2. ใช้ User Name เดียวกันกับที่ใช้ในแอป หากไม่มี ให้ลงทะเบียนใหม่ Username จะเป็น เลขบัตรประชาชน Password ทางระบบจะส่งมาให้

3. เลือกเมนู การใช้สิทธิ์ประโยชน์ทดแทน

 

เงินสงเคราะห์ บุตรประกันสังคม ไม่เข้า ทำอย่างไร

1. ตรวจสอบ ว่าเราได้ส่งเงินสมทบ บุตร ของเดือนนั้น หรือไม่ โดยต้องส่ง ย้อนหลังไป 3 เดือน 

2. ลาออก ว่างงาน เปลียนงานใหม่ หรือ เปลีย่นจากมาตรา 33 เป็น 39  ต้องยื่นเอกสาร ใหม่ ในสิทธฺิ์ของ บุตรคนเดิม 

3. หากมีส่วนที่ต้องคืน เราต้องคืน สำนักงานประกันสังคม หากไม่คืน บัญชี เราอาจจะถูกระงับ ต้องตรวจสอบ 

4. หาก มีข้อสงสัย ให้ติดต่อ 1506 สายด่วนประกันสังคม 

 

เงินสงเคราะห์ บุตรประกันสังคม เข้าวันไหน    

 

เงินสงเคราะห์ สำหรับผู้ประกันตน จะเข้าทุกวันสุดท้ายของเดือน หากวันนัน ตรงกับวันหยุด ระบบ จะเลื่อนเร็วขึ้น

 

กำหนดการ โอนเงิน สงเคราะห์ บุตรประกันสังคม ปี 2564่

 • 29 มกราคม 2564
 • 26 กุมภาพันธ์ 2564
 • 31 มีนาคม 2564
 • 30 เมษายน 2564
 • 31 พฤษภาคม 2564
 • 30 มิถุนายน 2564
 • 30 กรกฏาคม 2564
 • 31 สิงหาคม 2564
 • 30 กันยายน 2564
 • 29 ตุลาคม 2564
 • 30 พฤศจิกายน 2564
 • 30 ธันวาคม 2564 

  


ประกันสังคม ขยายเวลา ให้ลูกจ้าง มาตรา33 ที่ตกงาน สมัครเป็น มาตรา 39

สิทธิ์ประโยชน์ ของ ประกันสังคม แต่ละมาตรา 33 39 40

ขั้นตอน ลงทะเบียน ว่างงานประกันสังคม มาตรา 33 รับเงินวันไหน

เงิน ชราภาพ ประกันสังคม เบิกก่อนได้ไหม


เงินอุดหนุนบุตร คืออะไร ผู้ประกันตน สามารถเบิกได้หรือไม่

โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นโครงการ ของ กระทรวงพัฒนาสังคม และมนุษย์ มีโครงการ เงินอุดหนุนบุตร ออกมา สำหรับ ผู้มีรายได้ น้อย ดังนัน้แล้ว ผู้ประกันตน ประกันสังคม ที่เข้าเกณฑ์ แม้ว่าจะเบิกเงิน สงเคราะห์ บุตรแล้ว ก็สามารถ เบิกเพิ่มได้ 

 


ระยะเวลา การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรัฐบาล

กำหนดการจ่ายเงิน โครงการ เงินอุดหนุนบุตร เพื่อเด็กแรกเกิด ปี 2564 เข้าวันไหนบ้าง

 

 

 

 

Pin It