กำหนด วันโอนเงิน บัตรคนจน เดือน พฤษภาคม 2564

ว่าด้วยกำหนดการการโอนเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  สำหรับ เป็นค่า อุปโภค บริโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ และ ค่าเดินทาง แม้ว่า จะมีข่าว การ ลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2564 

 

แต่ ในตอนนี้ ทางรัฐบาลยังไม่พร้อมดำเนินการดังนั้น ทำให้ ที่ ผู้ถือบัตร คนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใบเก่ายังคงใช้สิทธิ์ได้ตามปกติ ซึ่ง สิทธ์ดังกล่าวจะเริ่มจ่ายตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นสิทธิในการใช้จ่ายเงิน เพื่อการซื้อสินค้า อุปโภค บริโภค จากร้านธงฟ้า ด้วยการ ใช้บัตรคนจน ที่รัฐบาล จัดทำให้ ในการ แสกน ผ่าน เครื่อง EDC ของ ร้าน ธงฟ้า 

มาดูสิทธิของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับเดือน พฤษภาคม 2564 ว่ามีอะไรบ้าง 

 

 

วิธี เช็คเงินใน บัตรคนจน และ สิทธิ์เราชนะ

ขั้นตอนของร้านธงฟ้ารับสิทธิเราชนะผ่านเครื่อง EDC มีดังนี้

 

 

บัตรคนจน รับเงิน วงเงิน ชำระค่าสินค้า อุปโภค บริโภค วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  

  • งเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับ ผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี  วงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือนหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี) กรณีซื้อสินค้ามากกว่าวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่ได้รับ ผู้มีสิทธิต้องจ่ายเงินเพิ่มเอง
  • ค่ารถโดยสาร วงเงินค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาท
  • ค่าโดยสารรถ บขส.จำนวน 500 บาท
  • วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาท
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาท/คน/3เดือน

 

ทั้งนี้มีข้อกำหนดว่าสำหรับค่ารถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า ใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑลเท่านั้น ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา

 

6 แอป ดูแลสุขภาพภาครัฐ ที่ควรมีติดมือถือไว้

 

ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  บัตรคนจน เป็นส่วนลดค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ

 

  • ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อเดือน ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปากไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและได้ลงทะเบียนรับสิทธิ
  •  ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ที่ใช้เกิน

สิทธิ์ เพิ่มเติม สำหรับผู้พิการ ที่ ถือ บัตรคนจน จะรับเพิ่ม วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

ผู้พิการที่ถือบัตรคนจน ได้เบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ 800 บาทต่อเดือน ทำให้ในเดือนพฤษภาคม 2564 จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

 โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของทุกเดือน โดยมาตรการนี้มีตั้งแต่

พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 กรมพันนามนุษย์ และ สังคม . ปล่อยกู้ฉุกเฉิน ผู้พิการ หรือผู้ดูแล 10,000 บาท ไม่ต้องค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนที่ได้รับสิทธิ เราชนะ ยังคงใช้ได้ 

ต่ออายุ เราชนะ ไปถึง 30 มิถุนายน 2564 สำหรับ ผู้ที่ยังพอเหลือสิทธิ์ เราชนะ อยู่ ยังสามารถใช้ได้ รัฐบาล ได้ประกาศขยายระยะเวลาต่อไปอีก พร้อมเพิ่มสิทธ์ ให้คนทีลงทะเบียนไว้ แต่ยังไม่ได้รับสิทธ์  เพิ่มสิทธิ์โครงการเราชนะ อีก 2.4 ล้านคน ขยายเวลาถึง 30 มิย 64  

 

จ่ายเงิน 7000 บาท กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษและในส่วนของ กลุ่มเปราะบาง คือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ ที่ไม่มีสมารถโฟน ที่ต้องการความช่วยเหลือ กลุ่มนี้ เป็นกลุ่ม ที่ไม่สามารถลงทะเบียน โครงการ เราชนะ ได้ในช่วงแรก กลุ่มนี้ จึงเป็น กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นกรณ๊ พิเศษ ที่ได้รับ ความช่วยเหลือ โดยมีเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ไปทำบัตรประชาชน ให้ถึง ที่บ้าน และ เจ้าหน้าที่  ธนาคาร กรุงไทย ทำการลงทะเบียน บัตรประชาชน ที่มีการลงทะเบียน กันไปรอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม - 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มนี้ จะได้รับเงิน เราชนะ 7,000 บาท ล่าช้า กว่ากลุ่มอื่น ทำให้และ อาจจะทำให้ ไม่สะดวกในการ ใช้่จ่าย เงินในโครงการในระยะเวลาเพียง 1 เดือน รัฐบาล จึงได้ ขยายเวลาออกไปอีก จนถึง 30 เมษายน 2564 

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "เราชนะ สำหรับผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 27 มีนา 27มีnถึง9มtา2564 ถึง 9 เษา 2564 เท่านั้น เช็คสิทธ์ได้ 28 เมษา เงินเข้า 30 เมษา รวดเดียว 7,000 บาท allmylike.com"

 

 

Pin It